20.3 C
Medemblik
22 mei 2020 18:07
Medemblik Actueel.

Dirk Kuipers(PvdA) – ‘gemeente kijk nog eens naar uitbreidingsplannen ‘De Tulp’ Andijk’

ANDIJK – Zorgboerderij De Tulp aan de Kleingouw 151 in Andijk heeft uitbreidingsplannen en wil hier graag toestemming voor krijgen van de gemeente Medemblik. De uitbreidingsplannen bestaan uit het realiseren van een aantal woonvoorzieningen voor een nachtopvang voor een kleine groep ouderen met dementie en een nachtwaker, alsmede de bouw van een woning voor het beheer en toezicht op die ouderen.

De gemeente Medemblik staat negatief tegenover deze uitbreidingsplannen omdat op de locatie van De Tulp enkel gebouwd mag worden als het ten dienste van een agrarische functie komt. Maar ook mag er geen woning worden gebouwd omdat de huidige zorgboerderij al gekenmerkt staat als (bedrijfs)woning. Nu zijn de bedrijfswoning en de bedrijfspanden los van elkaar verkocht waardoor er nu weer een een nieuwe bedrijfswoning noodzakelijk is, waardoor er een ongewenste verdichting achter het bestaande dorpslint gaat ontstaan.

Maar ook is de gewenste uitbreiding in strijdt met de Provinciale ruimtelijke verordering(PVR) die woningbouw op grond van deze PVR niet toestaat. Verder rijzen er problemen met de buren, een akkerbouwbedrijf, die de bedrijfsvoering van het naastgelegen akkerbouwbedrijf zal gaan hinderen.

Dirk Kuipers wil dat de gemeente toch nog eens gaat kijken naar een oplossing

Dirk Kuipers(PvdA) wil in debat met het college en de gemeenteraad om toch te proberen om tot een oplossing te komen. Kuipers zegt: “De overheid moet als beleid hanteren: niet zeggen dat het sowieso niet kan, maar aangeven hoe het wél zou kunnen. Naar mijn idee heeft Medemblik dit ook als leidraad. Wij zouden dan ook een positieve grondhouding willen innemen tegenover het verzoek.” Kuipers wijst op een uitspraak van het voormalige college van Andijk die in 2007 aan heeft gegeven dat de zorgboerderij en de daarmee verband houdende functies ruimtelijk aanvaadbaar zijn.

Volgens Dirk Kuipers hebben de activiteiten wel een affiniteit met het buitengebied en is het vanuit die optiek dan ook ruimtelijk verantwoord te noemen en sluit de uitbreiding aan bij de bestaande bouwmassa’s en worden de landschappelijke kenmerken niet aangetast.  Kuipers zegt: “Het perceel wordt daarnaast gebruikt als wandel- en gebruiksgebied voor de cliënten en anderzijds als grasland waarop koeien en schapen grazen. Verder verdraagt de functieverandering zich met de agrarische exploitatie van de omliggende gronden.”

Met andere woorden, bedrijven en agrariërs worden in hun bedrijfsbelang en het woongenot niet belemmerd. Maar ook wijst Dirk Kuipers op de toename van het aantal dementerende ouderen. En wijst op de stimulering door de overheid voor meer zorgboerderijen en uitbreiding van zorgboerderijen in de regio om zo de vervoersbewegingen te beperken en juist deze groep mensen in hun eigen omgeving een passende opvang te bieden waar de mensen zich in een vertrouwde, gestructureerde omgeving weten.

Dirk Kuipers vraagt het college en de commissie dan ook of zij nog mogelijkheden zien om toch De Tulp te kunnen laten uitbreiden maar ook als er een bestemmingsplanwijziging wordt ingediend aan een wijziging willen meewerken.

De commissie zal hier vanavond (donderdag 2 februari) over gaan discussiëren.

Reageren via facebook