Medemblik Actueel.

Het PWN station in Andijk
Algemeen

Waterzuiveringsstation Andijk ziet merkbaar hogere concentraties gevaarlijke stoffen

ANDIJK – Rijkswaterstaat is bezig om de kwaliteit van het water van het IJsselmeer in kaart te brengen. Samen met de provincie en de aanliggende gemeenten worden er ruimtelijke plannen gemaakt voor de omgeving van het innamepunt in Andijk waarbij het belangrijk is dat de partijen het belang van waterwinning meenemen in deze plannen.

Tijdens werkzaamheden zoals baggeren, kan de kwaliteit van het water sterk achteruit gaan doordat er zwevend stof vrijkomt of doordat verontreinigende stoffen uit de waterbodem vrijkomen. Maar ook de verzilting van het IJsselmeerwater speelt een rol. Op dit moment is er nog geen acuut gevaar dat het drinkwater zou bedreigen maar door de klimaatverandering kan deze concentratie wel gaan toenemen. Verhoging van de zoutconcentratie leidt tot extra stappen en/of kosten in het zuiveringsproces.

Rijkswaterstaat laat weten dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan naar de effecten van klimaatveranderingen en gaan zij maatregelen nemen om verdere verzilting tegen te gaan. Zowel PWN als Rijkswaterstaat nemen deel aan dit onderzoek.

Streefwaarden gaan worden overschreden

Cafeïne, fluoride, cadmium, joxitalaminezuur en het antibioticum sulfamethoxatol komen in steeds hogere concentratie voor in het water. De verwachting is dat de streefwaarden in de toekomst overschreven worden. Andere stoffen overschrijden nu soms de norm al, zoals trichloorazijnzuur, DTPA en EDTA.  Dit zal dan weer gaan leiden tot een verdere verhoging van de zuiveringsinspanning en zullen er door het ministerie maatregelen moeten worden genomen om een halt toe te roepen aan verdere stijging van deze stoffen in het water.

Rijkswaterstaat erkent dat het niet altijd bekend is waar deze stoffen vandaan komen, en dat het juist essentieel is om te weten wat de herkomst is van deze stoffen om zo de vervuiler te kunnen opsporen.

Reageer op dit onderwerp

X