Medemblik Actueel.

Algemeen

Uitbreiding luchthaven Lelystad heeft ook gevolgen voor West-Friesland

REGIO – Nu de Raad van State heeft besloten dat uitbreiding van luchthaven lelystad toegestaan is zal dit in de (nabije) toekomst ook gevolgen hebben voor West-Friesland. Een toenemende toestroom van wegverkeer die via de Westfrisiaweg die via Enkhuizen over de dijk naar lelystad rijden om daar op het vliegtuig te stappen. De Houtribdijk, en zeker het gebied voor de Houtribdijk bij Enkhuizen is niet voorbereid op deze toestroom van verkeer.

Geluidsoverlast vliegtuigen

Niet alleen een toename van verkeersbewegingen op de weg maar ook in de lucht zal voor een forse toenamen van geluidsoverlast zorgen door de opstijgende vliegtuigen die via baken Enkhuizen hun weg richting eindbestemming gaan opzoeken. In totaal zullen er 45.000 vliegbewegingen per jaar gaan worden afgehandeld na de uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad. Het vliegverkeer van en naar Schiphol maakt nu al gebruik van het baken bij Enkhuizen als aanvliegpunt, dit is merkbaar aan het nog steeds verder toenemende vliegverkeer boven West-Friesland.

Uitbreiding

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de start- en landingsbaan te verlengen van 1.250 meter naar 2.700 meter en te verbreden van 30 meter naar 45 meter. Hiermee wordt de luchthaven geschikt gemaakt voor zwaardere vliegtuigen, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320. Tegen het bestemmingsplan waren twee akkerbouwers en de Vogelbescherming in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees ook: Lelystad Airport kan zich verder ontwikkelen en wat zijn de consequenties voor West-Friesland

PWF-voorman Siem Zeilemaker zegt in een eerste reactie tegen Medemblik Actueel dat zeker PWF fel tegenstander is van deze uitbreiding. ,,De uitbreiding van de luchthaven Lelystad Airport kan doorgaan. De Raad van State (RvS) heeft bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad ongegrond verklaard. Dat betekent dat er over een tijdje meer- en zwaardere vliegtuigen mogen stijgen en landen, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320. In de praktijk betekent dit dat veel vakantievluchten van Schiphol verplaatst worden naar Lelystad. Omdat Schiphol tegen capaciteitsgrenzen aanloopt. Deze uitbreiding van vliegveld Lelystad kan nogal wat betekenen voor West-Friesland, zoals meer autoverkeer over de WestFrisiaweg(N23) en de Houtribdijk. Daarnaast stijgen vliegtuigen normaal gesproken op tegen de wind in en aangezien de wind meestal Westelijk is betekent dat waarschijnlijk een flinke toename van het vliegverkeer over West-Friesland,” zegt Zeilemaker.

Siem Zeilemaker gaat verder door te stellen, ,,Moeten we daar blij mee zijn? Progressief West-Friesland vindt van niet. Meer auto-en vliegverkeer betekent meer geluidsoverlast, meer fijnstof en andere milieunadelen. Je kunt nu nog de stilte en het donker opzoeken in ons gebied, maar straks? Zonder maatregelen is herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op de volksgezondheid in Nederland maakten wetenschappers vorige week bekend. De laatste jaren is al 12% van de stiltegebieden in Nederland verdwenen, dat zal alleen maar meer worden. Wat denk van de gevolgen voor het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Terwijl de oplossing zo simpel lijkt: Als we alle vliegreizen in (West)Europa vervangen door treinreizen zijn Lelystad en Eindhoven helemaal niet nodig. Maar, zult u zeggen, vliegen is veel goedkoper. Ja, dat is vaak zo, omdat er op kerosine geen belasting wordt geheven, terwijl van de prijs van elke liter benzine die u in uw auto stopt meer dan 60% naar de belasting gaat. Uitbreiding van Lelystad omdat het goed is voor DE economie!? Maar is het goed voor het welzijn van de burger? PWF is van mening dat dat niet zo is en gaat vragen stellen of er nog op de een of andere manier invloed uitgeoefend kan worden op vliegroutes etc.”

 

Reageren via facebook