Bewoners en winkeliers Oosthoek Medemblik vragen uw steun in behoud parkeerplaatsen

MEDEMBLIK – Onder aanvoering van Ad Bruinsma is deze week de mening gepeild van de bewoners van de Oosthoek over het mogelijk verdwijnen van de Parkeerplaats aan de Oude Haven.

Huis aan huis en Winkel aan winkel is een brief met tekst en uitleg over de bouwplannen rond het voormalig gemeentehuis verspreid. Met daaronder ruimte voor een handtekening als men het eens was met het protest.

Lees ook: Medemblikker Ad Bruinsma: ‘Die parkeerplaats blijft waar hij nu ligt’

Bijna unaniem vinden de bewoners van de Oosthoek dat er een groot gebrek aan parkeergelegenheid is en dat de parkeerplaats dus niet gemist kan worden. Nadrukkelijk is de mening gevraagd van de gehele Oosthoek omdat de parkeerdruk juist het hoogste is  in bijvoorbeeld de bangert, koningshof en oostersteeg. Bovisie heeft welliswaar ideeen over alternatieve parkeergelegenheid maar volgens de laatste rapporten dreigt er toch nog een tekort van 62 parkeerplaatsen.

Realisatie van winkels naast het stadhuis is zo goed als zeker van de baan want er is geen enkele partij die er aan wil beginnen.

De oproep van het actiecommite is dan ook om het huiswerk over te doen en een nieuw plan te ontwikkelen. In het bidboek moet dan nadrukkelijk worden opgenomen dat de parkeerplaats in stand moet blijven.