Medemblik Actueel.

Evenementen

Ook de Wervershoofse jeugd kan straks lekker schaatsen.

WERVERSHOOF – Alle voorbereidingen zijn achter de rug voor het plaatsen van het ijsbaantje op het plein van 10 december t/m 29 december a.s. Dorpsraad Wervershoof heeft dit verzorgd in samenwerking met ijsclub De Noord en met medewerking van leden van VVW voetbal en handbal. Tijdens de kerstmarkt hopen we onze eerste rijders te verwelkomen. Alle jongens en meisjes t/m ca 12 jaar Mogen op 10 december de baan op van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Er mag alleen op de baan worden geschaatst met ijshockey schaatsen. Wie (nog) geen schaatsen heeft, kan ze gratis gebruiken in de maten 30 t/m 41. Deze schaatsen zijn splinternieuw en beschikbaar gesteld door Boos Rijwielhandel en Steltenpool Sport. We maken u erop attent dat jonge kinderen alleen onder toezicht ouders, grootouders of andere volwassenen mogen schaatsen.

De organisatie zorgt ervoor dat twee begeleiders aanwezig zijn gedurende de openingstijden, herkenbaar aan de rode jassen van ijsclub De Noord. De ijsbaan is mede tot stand gekomen door de inzet van de dorpsraad Wervershoof, de Gemeente Medemblik, IJsclub de Noord en het Oranje Comité

Sponsoren

Zonder de financiële inbreng van onderstaande bedrijven was het ons niet gelukt de ijsbaan te realiseren. Bedankt! Groot&Nieuweboer, Boos Bestrating, Richard Kragting, Bakker Swart, Steltenpool Sport, Boos Rijwielen, Slagerij Ruiter, D. Koper beschoeiingen, asbestsanering, Theo Vertelman bouwbedrijf.

Openingstijden t/m 14 december:

  • Zondag 11 dec 12.00-16.00 uur.
  • Maandag 12 dec 15.00 -17.00 uur
  • Dinsdag 13 dec 15.00 -17.00 uur
  • Woensdag 14 dec 13.00-17.00 uur

Planning en vrijwilligers

Voor het verdere verloop van de planning en openingstijden verwijzen we naar de Binding van volgende week. We kunnen voor de weken tussen 15 en 29 december nog vrijwilligers gebruiken die een oogje in het zeil willen houden met betrekking tot het opruimen van schaatsen , afrekenen etc. Opgave bij info@dorpsraadwervershoof.nl of 0651 808809.

De ruimte in het oude gemeentehuis van Wervershoof kan, met dank aan Bouwbedrijf Jos Botman, worden benut voor opslag e.d. De schaatsen dienen langs de baan te worden aangetrokken en er mag beslist niet mee op de stenen worden gelopen. De ijsclub zorgt voor banken en tapijt waarop wel kan worden gelopen. Veel schaatsplezier!

Reageren via facebook