Breaking nieuws: Harddraverij van Medemblik de nieuwste traditie op de Inventaris Immaterieel Erfgoed

MEDEMBLIK – De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland wordt uitgebreid met de harddraverij van Medemblik. De inventaris is een uitvloeisel van het UNESCO Verdrag inzak de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed dat Nederland in 2012 ondertekende.

Bescherming van immaterieel erfgoed moet op een andere manier dan het beschermen van het materieel erfgoed, omdat het om levend erfgoed gaat dat in de harten, hoofden en handen van mensen zit. Bij immaterieel erfgoed bepalen de mensen zelf of ze hun traditie op de Nationale Inventaris willen plaatsen of niet. Zij doen daarvoor een voordracht dat vergezeld gaat van een erfgoedzorgplan waarin ze aangeven op welke manier ze hun traditie willen levend houden en doorgeven aan volgende generaties.

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is een middel voor traditiedragers om ze te helpen in de borging van hun traditie. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert de samenstelling ervan en ondersteunt gemeenschappen bij hun inspanningen om de traditie door te geven naar volgende generaties.

Harddraverij van Medemblik

Op de derde maandag van september vindt in de Nieuwstraat in Medemblik de harddraverij plaats. Die bestaat uit twee onderdelen: de harddraverij en de ringrijderij. Bij het ringrijden probeert men vanuit een koets die door één tot maximaal vier paarden getrokken wordt, een lans door een ring te steken. De harddraverij is het spectaculairste onderdeel van de traditie. Met ruim vijftig kilometer per uur razen de paarden met pikeurs op sulky’s (ruiter op een tweewielig karretje) door de speciaal hiervoor geprepareerde straat. Veiligheid en het welzijn van de paarden staan hierbij hoog in het vaandel.

De harddraverij wordt breed gedragen in de stad: inwoners, scholen, leden van Harddraverijvereniging Prins Hendrik, ondernemers en de gemeente zijn betrokken en er komen vijf tot zevenduizend bezoekers op af. De traditie bestaat al zeker sinds 1842. Nog steeds is de traditie een groots volksfeest, dat heel belangrijk is voor de sociale cohesie en de lokale identiteit.

Harddraverijvereniging Prins Hendrik ziet plaatsing op de inventaris als een belangrijke borging, zodat ook toekomstige besturen de traditie doorgeven aan nieuwe generaties door planmatig en op doordachte wijze jongeren betrekken bij het immaterieel erfgoed.

Nationale Inventaris

De Nederlandse regering ondertekende in 2012 het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een van de verplichtingen die hieruit voortvloeit is het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed, met als doel het levend houden en doorgeven van dit erfgoed. Kijk op www.immaterieelerfgoed.nl voor de tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.