Medemblik Actueel.

Burger weet niet waar hij aan toe is bij eigen bijdrage Wmo
Medemblik

Wmo en jeugdzorg staat er in Medemblik goed voor, maar er zijn punten voor verbetering vatbaar.

MEDEMBLIK – Er is een cliëntervaringsonderzoek gehouden onder de cliënten van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg. Een moment waarop cliënten duidelijk aan kunnen geven wat er goed gaat en wat er beter kan en het uitgelezen moment voor de gemeente om deze woorden om te zetten in daden.

wmoDe meerderheid gaf aan dat de kwaliteit van de zorg prima is. En daar is wethouder Harry Nederpelt blij mee: “Dat is natuurlijk waar we op inzetten. Dat mensen geholpen worden en na onze hulp het zelf weer beter redden.” Cliënten gaven aan dat ze de manier waarop ze werden geholpen, als prettig ervaren. Maar het bleef natuurlijk niet alleen bij tevredenheid. Harry Nederpelt legt uit: “er zijn ook genoeg verbeterpunten naar voren gekomen. Punten die we meteen op willen pakken. Zo werden de lange wachttijden en het moeizame contact genoemd. De wachttijden willen we inkorten door het proces nog eens tegen het licht te houden. Doen we wat we doen wel efficiënt genoeg? Het moeizame contact moet natuurlijk opgelost worden. We bekijken of onze informatie duidelijk genoeg is en makkelijk te vinden. We trainen onze medewerkers op hoe ze beter kunnen doorvragen en zetten in op meer vaste krachten en minder inhuur. Ik wil hoe dan ook dat de cliënt zich goed geholpen voelt, al vanaf het moment dat hij informatie zoekt of vraagt.”

Meer bekendheid voor de onafhankelijke clientondersteuner

Daarnaast moet overduidelijk meer bekendheid worden gegeven aan de onafhankelijke clientondersteuner. Deze meneer of mevrouw is iemand zonder banden met de gemeente die een cliënt kan bijstaan in gesprekken. Het moet in alle informatie naar de cliënt benadrukt worden dat de optie er is.

Wat is WMO en wat doet het wijkteam?

Onze wijkteams leveren ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben bij het organiseren van het dagelijks leven. Deze ondersteuning wordt geleverd door de wettelijke kaders Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet). De wmo-consulent is lid van het wijkteam. Kijk voor meer info op medemblik.nl/wijkteams.

Reageren via facebook