Medemblik Actueel.

Wiettelen op medische gronden mag in West-Friesland. Maar…………..

MEDEMBLIK – De Woonschakel heeft samen met andere corporaties in Noord-Holland-Noord in 2009 een convenant gesloten met de politie, de gemeenten, het opbaar ministerie en de energielevanciers waarin zij gezamelijk zijn overeengekomen om een ‘zero tolerance’ beleid te voeren als het gaat om wietkweken in een huurhuis. 

Eerder dit jaar gaf de rechter van het Hof in Amsterdam een thuisteler gelijk in een rechtzaak die de man had aangespannen tegen zijn woningbouwvereniging die hem wilden uitzetten omdat hij op medische gronden voor eigen gebruik enkele hennepplanten thuis had staan. 

John Leystra van de Woonschakel laat op vragen van Medemblik Actueel weten dat: ,,Uitspraak van de rechter eerder dit jaar inzake het kweken van hennep voor medicinale doeleinden betrof een specifiek geval met specifiek omstandigheden en is geen aanleiding om de afspraken in het convenant aan te passen. Denkbaar is dat in zeer uitzonderlijke situaties met bijzondere omstandigheden van die afspraken afgeweken zou kunnen worden. Het convenant biedt die mogelijkheid en geeft aan dat dit een uitkomst zou kunnen zijn in een overleg tussen de convenantpartners.

De woordvoerder van de gemeente Medemblik, Arjan Dekker, zegt op vragen van Medemblik Actueel: ,,De gemeente heeft nog niet eerder een aanvraag gehad om toestemming te geven voor het in bezit hebben van meerdere wietplanten die bestemd zijn voor medicinaal gebruik. Daarnaast is nog niet duidelijk hoe het Rijk omgaat met deze uitspraken. Eventuele verzoeken wegen we vooralsnog maatgericht, dus per persoon, af.

Reageren via facebook