Positieve beoordeling peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Medemblik

MEDEMBLIK – De voor- en vroegschoolse educatie (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) (VVE) van de gemeente Medemblik wordt positief beoordeeld door de onderwijsinspectie. In 2012 scoorde de gemeente op geen van de dertien onderzochte onderdelen een voldoende. Nu scoren we op zes van de dertien een voldoende en zelfs op drie punten een ‘goed ontwikkeld, een voorbeeld voor anderen’.

De inspectie ziet er op toe dat we als gemeente de risico’s voor kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal verkleinen. Het beleid op de VVE is nu beter door een gezamenlijke definitie doelgroepkind: er is duidelijk bepaald welke peuters tot de doelgroep behoren, namelijk peuters met een leerlinggewicht (peuters die door hun sociale achtergrond in aanmerking komen voor extra educatie) en peuters met een taalachterstand. Daarnaast hebben we een beter bereik, waarmee bedoeld wordt dat er voldoende doelgroepkinderen op een vve-kindplaats zitten. Ook is er een betere toeleiding, wat inhoudt dat de gemeente samen met bijvoorbeeld het consultatiebureau afspraken heeft over wie er wanneer verantwoordelijk is voor de toeleiding van doelgroepkinderen naar de VVE, dat de gemeente zicht heeft op het non-bereik en dat de uitvoering van de toeleidingsactiviteiten helder is.

Verbeterpunten
Vier punten blijven een ‘wenselijk verbeterpunt’, namelijk het bevorderen van ouderparticipatie waarmee ouders betrokken worden bij het voorkomen van achterstanden bij peuters. Ook het ontwikkelen van een integraal vve-programma waarmee de ontwikkeling van peuters op de vier ontwikkelingsgebieden wordt gestimuleerd moet nog worden vastgelegd. Daarnaast moet nog met VVE-instellingen een afspraak worden gemaakt over hoe ze zichzelf gaan evalueren ( de interne kwaliteitszorg) en moet de gemeente zelf systematisch gaan evalueren.

Dit rapport en eerdere rapporten vindt u op www.onderwijsinspectie.nl.