20.1 C
Medemblik
7 augustus 2020 06:02
Medemblik Actueel.

Toekomstbeeld Medemblik, fictie of waarheid (Foto: Medemblik Actueel)
Toekomstbeeld Medemblik, fictie of waarheid (Foto: Medemblik Actueel)

Er gloort hoop aan de horizon voor tegenstanders windpark Zwaagdijk

ZWAAGDIJK – Dat zegt Siem Zeilemaker (PWF) nu blijkt dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan inzaken het windpark in de Wieringermeer, die stelde vast dat de ‘pip-regel’ bij dit park juist is toegepast en dat de 600 meter regel nog niet bestond toen de plannen voor dit windpark werden gemaakt.

Bij het windpark in Zwaagdijk ligt het precies andersom, daar was de 600 meter regel al voordat de plannen voor het realiseren van het windpark op papier werden gezet.  Siem Zeilemaker zegt: ” Als de Raad van State rechtlijnig is, en dat zijn ze volgens mij altijd. betekent dit voor Zwaagdijk rechtsongelijkheid zou betekenen en dat de 600 meter zou moeten worden toegepast . Plaatsing van het WestFrisia windpark zou dan onmogelijk worden?!!

Lees ook ons dossier: Windmolens

Tijdens de commissie RWW van de Provincie in Haarlem sprak Siem Zeilemaker de commissieleden aan de willekeurigheid van de Provincie als het gaat om de regels, ,, Jullie passen deze regels aan wanneer het jullie uitkomt, landelijk gebied wordt ineens stedelijk gebied, overgangsregelingen worden in het leven geroepen als jullie dit beter uitkomt,” haalde Zeilemaker uit naar de Commissie.

Zeilemaker: ,, Over dat zg. stedelijk gebied zei de gedeputeerde van Hoek dat het geen bestemmingswijziging was, maar een “duiding”. En dan kan er blijkbaar ineens van alles. Hoe is zoiets uit te leggen aan een normaal mens. Bijna alle partijen in de Provincie hadden kritische vragen en Diverse partijen hadden wel hun bedenkingen, waarbij de SP en PVV mordicus tegen zijn en de VVD er eigenlijk ook vanaf wil, maar de provincie mag hier voorlopig mee doorgaan. Nog geen eindbeslissing echter.

Lees ook: Wieringermeer krijgt enorm windpark

Uitspraak RvS d.d. 4 mei 2016

50.2. De Afdeling stelt vast dat de door appellanten bedoelde afstandsnorm van 600 m zoals opgenomen in artikel 32, vierde lid, aanhef en onderdeel g, van de PRV op 15 januari 2016 in werking is getreden. Los van de omstandigheid dat de ministers bij de vaststelling van het inpassingsplan niet zijn gebonden aan de PRV, kan van rechtsongelijke toepassing van de norm geen sprake zijn. Deze norm was ten tijde van de vaststelling van het inpassingsplan immers nog niet in werking getreden. Dit geldt eveneens voor de maatwerkvoorschriftenregeling zoals opgenomen in de PMV

 

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?