Ambulancedienst Noord-Holland-Noord zwaar verliesgevend.

Medemblik – Dat blijkt uit de jaarstukken van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord waar de gemeente Medemblik ook ondervalt. In totaal rukte de ambulancedienst in 2015 ruim 34000 keer uit om mensen te redden.

Lees ook ons dossier: Veiligheidsregio

Winstgevendheid

Maar ondanks het verlies van € 183.000,- op de ambulancezorg wist de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord 2015 zeer winstgevend af te sluiten. Dit vooral dankzij de extreme bezuinigingen die zij in opdracht van de aangesloten gemeenten moesten doorvoeren waardoor vooral bij de brandweer veel slachtoffers zijn gevallen. Posten werden opgeheven, brandweerauto’s werden wegbezuinigd en voerde men het 2 personen op een auto in.  De winst over 2015 bedroeg € 2.821.000,- waarvan de Veiligheidsregio € 1.146.000,- wil gaan gebruiken om de projectkosten die zijn gemaakt bij de regionalisering vervroegd af te lossen. In totaal wil de Veiligheidsregio een derde deel vervroegd aflossen.

Door de gemeentes is eerder besloten dat de veiligheidsregio structureel moet bezuinigen. Van 4,9 miljoen in 2015 tot uiteindelijk 7,4 miljoen in 2018. De Veiligheidsregio heeft over 2015 deze bezuiningsopdracht wel gehaald maar om verschillen tussen oude salarissen bij gemeentes en inschaling bij de Veiligheidsregio op te vangen werd er toch op deze post nog een verlies geleden.  De Veiligheidsregio meldt dat het realiseren van de bezuinigingen de hoogste prioriteit heeft.

De Veiligheidsregio blikt vooruit

De Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord heeft zich als belangrijkste doel gesteld dat er minder leed en schade gaat voorkomen. Zo gaat de Veiligheidsregio zich de aankomende jaren vooral richten op het verkleinen van risico’s en focussen op preventie. Dit gaat zij niet alleen doen met de aangesloten gemeenten en ketenpartners maar ook met de inwoners en ondernemers van de gemeenten in Noord-Holland-Noord. 

Hiervoor heeft de Veiligheidsregio zes thema’s in het leven geroepen:

  1. Veiliger Leven
  2. Veiligere gebouwen
  3. Veiligere evenementen
  4. Samenwerking tijdens crisis
  5. Goede hulpverlening om levens te redden
  6. Het tegengaan van maatschappelijke onrust.

Ambulancezorg blijft brekebeentje

Het nieuwe cao voor ambulancepersoneel zorgt voor een gat in de begroting van € 249.000,-, een gat dat normaliter wordt opgevangen door de zorgverzekeraars maar als deze de loonstijging niet meer willen compenseren ziet de Veiligheidsregio zich genoodzaakt het tekort op te vangen door onderzoek te gaan doen naar een nog efficiënter werkende ambulancezorg, en mogelijk wordt er dan gesneden in het aantal ambulances en/of personeel.

Zomerstorm 2015

De zomerstorm die in juli over Noord-Holland trok en ook in de gemeente Medemblik voor veel schade heeft gezorgd is een stevige test geweest voor de Veiligheidsregio. Bij de meldkamer stromen meer dan duizend meldingen binnen. Vrijwilligers en beroeps van alle brandweerkorpsen zijn soms meer dan 24 uur in touw. Samen met medewerkers van de buitendiensten van gemeenten zorgen zij ervoor dat inwoners hun normale leven weer veilig kunnen oppakken.