Medemblik Actueel.

Wognum Nicols schrijft open brief aan wethouder Fit..

Wognum – Het bestuur van zaalvoetbalvereniging Wognum Nicols is al vele jaren lang niet blij hoe de uren op de vrijdagavond in Sporthal de Bloesem wordt ingedeeld en vinden dat zij vaak het slachtoffer zijn van deze indeling.

Om nu voor eens het hart te luchten en om te proberen tot een werkbare oplossing te komen heeft het bestuur een open brief verzonden aan de wethouder sportzaken van Medemblik, Joset Fit.

Geachte Mevrouw Fit,

Zoals u weet zijn wij al een aantal jaren ongelukkig met/ontevreden over de toewijzing van de Bloesemuren op de vrijdagavond.

Wij streven al jaren naar een eerlijke, evenwichtige en transparante verdeling van de Bloesemuren op de vrijdagavonden en hebben naar aanleiding daarvan twee jaar geleden ook diverse gesprekken met u en met de beheerder van de sporthal gevoerd. 
Bij die gelegenheid heeft de beheerder van de Sporthal aangegeven dat onze vereniging het meest gedupeerd was door de toewijzing van uren in het betreffende seizoen en daarbij heeft zij toegezegd dat de meeste pijn in het nieuwe seizoen (lees het afgelopen seizoen) niet opnieuw bij onze vereniging terecht zou komen.
Wij hebben daarop vertrouwd en zagen de toewijzing van uren voor het afgelopen seizoen dan ook met vertrouwen tegemoet.

Helaas werd de gedane toezegging niet nagekomen en werd ook het afgelopen seizoen nauwelijks aan onze wensen tegemoet gekomen.

Wij hadden op een eerlijke en evenwichtige verdeling van de vrijdagavonduren aangedrongen en mede op basis van de door de beheerder gedane toezegging in ieder geval om 12 hele vrijdagavonden verzocht.
Onze teleurstelling was dan ook groot toen ons in de periode van september t/m maart slechts één gehele vrijdagavond toegewezen werd.

Naar aanleiding van de ons toegewezen uren hebben wij direct contact met de beheerder van de sporthal opgenomen en deze op de een jaar eerder gedane toezegging gewezen.
Wij hebben hierbij aangegeven dat wij sterk de indruk hadden en hebben dat de grootste en sportief best presterende Wognumse zaalsportvereniging slechts gebruikt wordt om de gaten in het Bloesemprogramma op te vullen.

Zowel ons eerste heren- als ons eerste damesteam speelt in de hoofdklasse ! 
Voor de dames is dat de op één na hoogste klasse van Nederland en bij de heren zitten daar landelijk nog 3 klassen boven.

Op basis van onze onvrede over toegewezen uren hebben wij de beheerder van de sporthal verzocht om de  aangevraagde en toegewezen uren openbaar  te maken zodat iedereen eenvoudig kan zien welk deel van de aangevraagde uren toegewezen is en welke vereniging de grootste offers moet brengen.

Helaas bleek de beheerder van de sporthal niet bereid om de toewijzing van de uren aan te passen en om het gehele proces van het aanvragen en toewijzen van uren openbaar en dus transparant te maken.

Overigens praten wij bij de toewijzing van KNVB-uren niet uitsluitend om Wognum Nicols-uren maar moeten de aan de KNVB toegewezen uren door ons ook nog eens met Cupido en DESS gedeeld worden !
Doordat ons, ook in zijn totaliteit, te kort uren toebedeeld zijn, moeten er de laatste tijd diverse teams voor thuiswedstrijden naar hallen in naburige dorpen/steden uitwijken.

De onderstaande E-mail van de KNVB is illustratief voor de wijze waarop wij door de beheerder van de sporthal behandeld worden.
Al maanden stonden er voor vrijdagavond 15 april j.l. twee wedstrijden voor onze vereniging ingepland.
Het ging daarbij onder meer ook om de laatste competitiewedstrijd voor ons eerste team.

Zonder overleg met ons en zonder verontschuldigingen aan ons adres werd afgelopen woensdag (2 dagen vóór de wedstrijd) een E-mail naar de KNVB gestuurd dat deze wedstrijden geen doorgang konden vinden.
Eén dag voor deze wedstrijden ontvingen wij bericht van de KNVB maar van de beheerder van de Bloesem hebben wij tot op heden niets vernomen.
Zoals gezegd; illustratief voor de wijze waarop er door de beheerder van de sporthal met ons omgegaan wordt.

Het nieuwe seizoen wordt de nieuwe sporthal in Nibbixwoud opgeleverd en wij gingen ervan uit dat dit een verlichting van de druk op de vrijdagavonden met zich mee zou brengen.
Uit de mond van de beheerder van de sporthal hebben wij inmiddels begrepen dat dat op de vrijdagavond niet het geval zal zijn en ook een publicatie in het Noord Hollands Dagblad bevestigde dat. Het lijkt er dan ook op dat de Wognumse zaalsporten volledig ondergeschikt gemaakt woorden aan de handbalvereniging SEW.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

 1. Gezien de omvang van onze vereniging en het beschikbaar komen van een nieuwe hal in Nibbixwoud willen wij 15 gehele vrijdagavonden tot onze beschikking krijgen zodat onze selectieteams op de vrijdagavonden thuis in de Bloesem kunnen spelen.  
  Gaarne vernemen wij van u hoe u hier tegenover staat en welke acties u zal ondernemen om dit te realiseren ?
 2. Zoals bekend heeft u de verdeling van de Bloesemuren aan de beheerder van de sporthal gedelegeerd resp. uitbesteed.
  Wij gaan ervan uit dat u de uitgangspunten waarop deze verdeling dient plaats te vinden, geformuleerd heeft.
  Wij verzoeken u om ons inzicht te verschaffen in de uitgangspunten welke ten grondslag liggen aan de verdeling van de Bloesem-uren.
 3. Verder gaan wij ervan uit dat u toeziet op een eerlijke en evenwichtige verdeling van de Bloesem-uren.
  Aangezien de verdeling van de Bloesemuren op de vrijdagavond ons inziens niet eerlijk en evenwichtig plaatsgevonden heeft, verzoeken wij u om aan te geven op welke wijze u dit toezicht vorm gegeven heeft.
 4. Tenslotte heeft u de verdeling van de uren gedelegeerd aan resp. uitbesteed aan de beheerder van de Sporthal.
  Gaarne vernemen wij van u of u het verstandig vindt dat deze taak uitgevoerd wordt door een partij die daar (commercieel) belang bij heeft ?

Zoals eerder aangegeven dringen wij aan op volledige transparantie waarbij wij de discussie puur inhoudelijk willen voeren. 
Om dit te kunnen doen, hebben wij volledige inzage in alle aan dit proces ten grondslag liggende stukken nodig.
Op basis van de Wet Openbaring van Bestuur verzoeken wij u dan ook om ons een kopie van het contract met de beheerder, van alle voor het seizoen 2015/2016 aangevraagde en toegewezen uren alsmede van de uitgangspunten waarop de verdeling van de uren plaatsvindt toe te zenden.

Wij zijn buitengewoon tevreden over de dagelijkse samenwerking met de werknemers van de Bloesem maar helaas geldt dat niet voor de toewijzing van de vrijdagavonduren.

Wij wachten uw reactie op de onderhavige E-mail met belangstelling af.

Met vr. gr.
Tom Beerepoot – Voorzitter

Reageren via facebook