13.3 C
Medemblik
24 mei 2020 23:29
Medemblik Actueel.

Medemblik is op zoek naar zeven personen ivm uitschrijven basisregistratie

Medemblik – Uit onderzoek van het taakveld burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij heeft besloten om onderstaande personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op overheidsvoorzieningen en diensten.

  • Troć, G.P.; 08-01-1981                                           besluit uitschrijven naar Polen
  • Troć, J.; 04-07-1982                                               besluit uitschrijven naar Polen
  • Ribeiro Lopes, B.F.; 17-08-1987                             besluit uitschrijven naar een onbekend land
  • Pereira de Sousa, V.B.; 31-01-1991                       besluit uitschrijven naar een onbekend land
  • Guimaraes Pereira, D.C.; 14-09-1992                    besluit uitschrijven naar een onbekend land
  • Guimaraes Pereira, C.A.; 16-04-1990                    besluit uitschrijven naar een onbekend land
  • Dzikowski, M.L.; 10-02-1983                                   besluit uitschrijven naar Polen

Procedure

Bezwaar

Als u het niet een bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als

bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Reageren via facebook