Dorpsraad Zwaagdijk: Maak van Distriport een Energyport

Zwaagdijk – In een brief aan de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland roept de Dorpsraad Zwaagdijk de leden van de Provinciale Staten op om Distroport (Koggenland) een ‘Energyport’ te gaan maken. Distriport is het stiefkindje van de Provincie Noord-Holland en door een paar debacles zitten zij nu met dit groot lap grond in de maag.

Hieronder leest u de brief gericht aan de Provinciale Staten

Aan:  Leden van de Provinciale Staten  
Kenmerk:  Datum:  15 februari 2016  
Betreft: Distriport transformeert naar Energyport   

Geachte leden van de Provinciale Staten,  

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de inwoners van Zwaagdijk-Oost (gem. Medemblik) en Oudijk (gemeente Drechterland) het plan om 5 mega-windmolens (plan Westfrisia) tussen deze lintdorpen en op minder dan 600 m van de woningen/bedrijven te plaatsen op massaal verzet stuit. Wat de inwoners het meest steekt is dat dit plan niet voldoet aan uw eigen vastgestelde regel, dat nieuwe windmolens op een afstand van 600 m vanaf woonbebouwing geplaatst moeten worden. Deze regel heeft u recent vastgelegd, met als motivering dat een dergelijke maat past in wat onder ‘een goede ruimtelijke ordening’ moet worden beschouwd.  

Wij zijn van mening dat bij ‘een goede ruimtelijke ordening’ ook mensen (uw inwoners) een rol spelen. Niet alleen weidevogels, archeologische vindplaatsen, amfibieën, ecologie of zwanenbloemen zijn belangrijk. Welzijn van mensen, daar gaat het bij ‘een goede ruimtelijke ordening’ toch hopelijk ook om? We missen die menselijke factor in alle documenten, die we tot nu hebben mogen aanschouwen.  

Maar niet getreurd, de inwoners van Zwaagdijk en Oudijk zijn niet alleen de eeuwige NIMBY’ers, maar denken ook graag mee met het duurzaam maken van onze wereld.  

Het plan Westfrisia kan heel simpel worden ingeruild c.q. snel worden gerealiseerd op een locatie die in bezit is van de Provincie. Een locatie waar de provincie heel erg mee in haar maag zit en waar intussen een bedrag van  € 12.000.000,- zonder rendement afgeboekt is. Wij denken nadrukkelijk aan het gebied dat u bekend is als Distriport in de gemeente Koggenland.  

In dit gebied staan al 7 molens op een onderlinge afstand van ongeveer 250 m. Met gebruikmaking van de door de provincie vastgestelde 600 m grens, kunnen in dit gebied nog eens 6 extra molens geplaatst worden. De provincie is eigenaar en kan de initiatiefnemers van Westfrisia zonder enige noemenswaardige belemmering toestaan hun plan te ‘verhuizen’ en zelfs met een extra molen (6 ipv 5) uitbreiden? Hoeveel extra’s kan dit idee de provincie, de initiatiefnemers en onze duurzaamheid opleveren:

1. Per molen kan de provincie ongeveer € 30.000 per jaar ontvangen, en daarmee haar eerdere desinvestering terugverdienen 2. De initiatiefnemers kunnen hun duurzaamheidsideaal zonder problemen en tegenstand realiseren  3. In plaats van een toevoeging van ongeveer 19 megawatt, kunt u nog meer megawatt op conto van Noord-Holland bijschrijven en daarmee het Energieakkoord helpen invullen 4. Distriport wordt Energyport !! Een positieve wending vanuit een hoofdpijndossier!!

Op bijgaande luchtfoto ziet u (een deel van) de bestaande 7 molens en de uitbreiding met 6 molens ingetekend. En alle molens voldoen aan de eisen van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Het bijkomend voordeel van de locatie Distriport is dat het gebied al een bedrijfsbestemming heeft en daardoor niemand bang hoeft te zijn voor weidevogels, archeologische hoogstandjes, ecologische belemmeringen of andere zeldzame beestjes. Kortom: de ideale plek om duurzame energie alle ruimte te geven.
 
Graag leggen wij u deze fantastische kans aan u voor en wij verzoeken u dringend het college van GS opdracht te geven dit plan ter hand te nemen.  
Wij zijn graag bereid ons idee  mondeling toelichten, maar gaan er eigenlijk van uit dat dit plan zoveel positieve kansen biedt dat helemaal voor zichzelf spreekt.  
Met vriendelijke groet,    
Namens de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost, P.C. Dekker (voorzitter),  

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.