Lidl Andijk wil fors uitbreiden, vooral meer parkeerplaatsen.

Andijk – De Lidl heeft bij de gemeente Medemblik een aanvraag ingediend om de parkeermogelijkheid fors uit te mogen breiden. Het project bestaat uit het realiseren van een uitbreiding van het parkeerterrein op het naastgelegen perceel Dijkgraaf Grootweg 32, waarop een bestaande woning met bijbehorend erf en beplanting gesitueerd is.

Bedoeling is om deze woning te amoveren en de aanwezige bomen te kappen. Het terrein wordt afgewerkt met 29 nieuwe parkeerplaatsen, een tweede uitweg op de Generaal de Wetlaan, een groenstrook langs het trottoir en een grondkering/damwand langs de aangrenzende sloot. De bestaande uitweg op de Dijkgraaf Grootweg blijft bestaan met dien verstande dat de fietsers niet meer van deze oude uitweg gebruik mogen maken. Zij dienen voortaan uitsluitend via de Generaal de Wetlaan het terrein op- of af te rijden. Het gemotoriseerde verkeer zal zich verdelen over de oude en nieuwe uitweg. 

In april 2015 heeft de klankbordgroep van de gemeente Medemblik al een bijeenkomst gehouden met de directe omwonenden, belanghebbenden en afgevaardigden van de Dorpsraad Andijk waar al snel duidelijk werd dat veel omwonenden zich zorgden maakten over het sluipverkeer, de lichthinder en de verkeersveiligheid door de nieuwe uitweg op de Generaal de Wetlaan. De klankbordgroep kreeg die avond dan ook de opdracht mee om het college te adviseren om extra aandacht te schenken aan de verkeersveiligheid van het plan.

Hieronder ziet u hoe het nu is en hoe het gaat worden als de gemeenteraad akkoord gaat met de uitbreidingsplannen. Klik op een afbeelding voor een grotere weergave.

 

oude situatie
oude situatie
nieuwe situatie
nieuwe situatie