48 woningen op plan Knoe 2 in Onderdijk

ONDERDIJK – Aan de zuidkant van Onderdijk tussen Wervershoof en Onderdijk in ligt het plan Knoe 2. Daar waar nu nog de bestemming agrarisch is en ook in gebruik is als agrarisch gebied heeft projectontwikkelaar Bovisie plannen gemaakt om 48 woningen te realiseren.

Het plan gaat uit van de gefaseerde ontwikkeling van in totaal 48 woningen en is gericht op mensen die willen doorgroeien binnen het dorp Onderdijk en op starters die op dit moment moeilijk aan woningen kunnen komen. Daarom is het voornemen om verschillende typologieën aan woningen te realiseren, zodat een zeer brede doelgroep bereikt wordt met het woningbouwplan. Er zullen vrijstaande woningen, twee-onder-één kapwoningen, met zowel een lage als een hoge goot, en rijwoningen, eveneens met lage en met hoge goot, worden gerealiseerd. De woningen worden
aangeboden voor verschillende doelgroepen, zowel jong als oud, en betreffen zowel huurwoningen als koopwoningen.

De bereikbaarheid van de woningen worden ontsloten op de Knoe aan de westzijde van het plangebied. Deze weg wordt doorgetrokken het plangebied in. Bij de vrijstaande- en twee-onder-een kapwoningen is ruimte voor parkeren op eigen terrein. Voor de rijwoningen en appartementen worden parkeerplaatsen langs de straat aangelegd. De voorgenomen (voorlopige) indeling van het plangebied is weergegeven in figuur 2. Met de voorgestelde ontwikkeling wordt een logische, organische vervolg van de westelijk gelegen nieuwbouw gegeven. Dit nieuwbouwplan vormt de afronding van de wijk welke in de huidige situatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt nog niet volledig is afgerond.

Meewerkende houding van de dorpsraad van Onderdijk

Vanuit de dorpsraad van Onderdijk is positief op de voorgenomen ontwikkeling gereageerd. De Dorpsraad staat voor extra woningbouw in Onderdijk met als doel Onderdijkers meer mogelijkheden te bieden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. En in het bijzonder wil de dorpsraad, zoals ook vermeld in zijn kernvisie, woningbouw voor sociaal minder draagkrachtigen, starters en/of ouderen van de kern.

De getoonde plannen voldoen volledig aan de zienswijze van de Dorpsraad voor woningbouw en mogelijkheden voor genoemde doelgroepen. Aangegeven is dat er rekening gehouden wordt met reeds bestaande woningbouw en de ontwikkeling een uitstraling heeft die goed past in het landelijk woongebied.

Bovisie hoopt op een positief besluit van het college, zodra deze binnen is dan zullen de vergunningen gaan worden aangevraagd en zal het balletje gaan rollen.

Reageren via facebook