Medemblik gaat actief mensen met schulden benaderen om tot een oplossing te komen

MEDEMBLIK – Met 26 stemmen voor en de stem van Hart voor Medemblik tegen heeft de gemeenteraad ingestemd met de de nieuwe opzet van de schuldhulpverlening waarbij de gemeente actief mensen met (problematische) schulden gaat aanschrijven of op een andere manier gaat benaderen om zo tot een oplossing te komen.

Medemblik heeft de eerste 2 maanden van 2021 tussen de 60 en 70 meldingen binnengekregen, maar de verwachting is dat dit gaat oplopen naar 300 zodra alle signaalpartners hun meldingen gaan aanleveren. De mensen waarover al meldingen zijn binnengekomen worden vanwege de coronacrisis via telefoon, mail of via Whatsapp benaderd, maar soms vind er ook een huisbezoek plaats al is dit vanwege de coronacrisis zeer sporadisch en gebeurt dit alleen als het om een crisisgeval gaat. Dit zijn bijvoorbeeld situaties waarbij geen contact met de inwoner kan worden gelegd maar dit wel noodzakelijk is.

Bewindvoerder

Mensen met problematische schulden kunnen worden geholpen met schuldenbewind. Een bewindvoerder beheert dan hun financiën en stabiliseert de situatie. Schuldenbewind is een ingrijpende maatregel. Gemeenten kunnen mensen met schulden ook ondersteunen met lichtere vormen van hulp. De wet die afgelopen 1 januari 2021 is ingegaan regelt dat gemeenten drie maanden nadat schuldenbewind is ingesteld de rechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. De wet stelt gemeenten zo in staat hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen en draagt bij aan de samenwerking tussen rechtbanken, gemeenten en bewindvoerders.

Medemblik wil wel zodra de coronacrisis dit weer toelaat een fysiek loket gaan openen waar inwoners van de gemeente Medemblik terecht kunnen met hun schuldhulp, maar op dit moment is dit nog ongewenst volgens de gemeente Medemblik.

Reageren via facebook