Provincie Noord-Holland komt met ‘datacenterstrategie’

MIDDENMEER – PS debatteerden uitgebreid over de impact van de datacenters van in de Wieringermeer op drinkwater voor huishoudens, het landschap en de beschikbare duurzame energie. Diverse Statenleden spraken hun zorgen uit over: het gebruik van drinkwater door datacenters voor koeling; een mogelijk tekort aan drinkwater bij extreem weer; vervuiling van oppervlakte water door lozingen en hun grote gebruik van duurzame energie. De Statenleden spraken ook over de ruimtelijke regels bij de bouw van datacenters en riepen GS breed op om hierover snel met een datacenterstrategie te komen. PS gingen ook in op een mogelijke tijdelijke bouwstop, het gebruik van gesloten koelsystemen, de vergunningen en milieueffectrapportages.

In reactie op de vragen en moties lichtte gedeputeerde Cees Loggen toe dat lozingen door datacenters volgens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier alleen ingedikt zout betreffen en dat huishoudens altijd voorrang krijgen bij de levering van drinkwater. Gedeputeerde Ilse Zaal zegde toe dat GS voor het zomerreces met een datacenterstrategie zullen komen. GS zegden ook toe dat zij over datacenters een ‘Benen op tafel’-gesprek met willen voeren met Statenleden en met de gemeente Hollands Kroon in gesprek gaan over de bevoegdheden. De zeven over datacenters ingediende moties haalden geen meerderheid.

Reageren via facebook