Medemblik Actueel.

Politiek

CDA Medemblik: ‘Niet doorgaan verplaatsing tennispark Wervershoof is een gemiste kans’

MEDEMBLIK – Voor het CDA begint politiek met erkenning van maatschappelijk initiatief. Stichting Beheer Westrand is namens VVW handbal en voetbal in gesprek gegaan met TV De Kaag. Onze fractie waardeert dergelijke initiatieven.

Els van den Bosch (CDA) zegt tegen Medemblik Actueel: “Wij vinden de verplaatsing van De Kaag naar de Westrand zowel economisch als maatschappelijk verantwoord. Het economisch effect laat zich vertalen in efficiënter onderhoud want op 1 locatie, de leden kunnen gezamenlijk gebruik maken van de voorzieningen en het vrijwilligerswerk kan worden verstrekt. Denk daarbij aan schoonmaken, kantinedienst, samen inkopen en sponsoracties. Bovendien komt er uiteindelijk een mooie bouwlocatie beschikbaar in het centrum van het dorp, en dat zal voorlopig ook de enige bouwlocatie zijn in dit dorp. Wij vinden de redenering van GB, het bedrag delen door het aantal leden van de tennis, dan ook niet realistisch. Het maatschappelijke effect laat zich vertalen in het feit dat verenigingen elkaar kunnen versterken wanneer zij centraal bij elkaar gevestigd zijn. Het is NU een uitgelezen moment en kans omdat de tennisbanen juist aan vervanging toe zijn”.

Bijna 1 jaar geleden hebben de verenigingen al ingesproken bij onze commissie Ruimte. Het is dus zeker geen verrassing dat dit nu ter besluitvorming bij ons op tafel lag, zoals door andere partijen werd gesuggereerd.  

Sommige politieke partijen wilden liever wachten op het nog op te stellen Accommodatiebeleid. Dit is opgenomen als ambitie, bij het programma “Samen leven en ondersteunen” in de begroting welke we op 8 november bespreken. Van D66 vinden we dit logisch, zij roepen dit al vierenhalf jaar. Van GemeenteBelangen verbaast ons dit, het plan voor verplaatsing loopt al een jaar, pfh Fit en haar team zijn samen  opgetrokken met de Stichting en hebben goed geluisterd naar alle betrokkenen. De verenigingen zelf hebben meebewogen, zo komen er bijvoorbeeld meer ramen aan de westkant zodat men vanuit de kantine tennis kan kijken, de voetbal heeft de wens voor een kunstgrasveld ingeleverd en de tennis brengt zelf het geld in dat is gespaard voor nieuwe banen.

Bij de afweging van het maatschappelijk effect hebben wij vanzelfsprekend kennis genomen van de notulen van de buitengewone ALV van De Kaag. Natuurlijk begrijpen wij dat emoties een grote rol spelen. Dit is onvermijdelijk.  Toch vind onze fractie de uitslag van de stemming (63% voor, dus twee-derde) maatgevend om hier een positief besluit over te nemen. En tweetal  tegenstanders van de verhuizing hebben ons geschreven. Wij willen niet op ieder punt in gaan, maar toch 1 element uit hun brieven benoemen, namelijk dat de tennis in Nibbixwoud niet is meeverhuist naar De Dres, omdat zij juist 2 jaar er voor de toplaag van hun tennisbanen hadden vervangen, waardoor het economisch en maatschappelijk onverstandig was toen de mogelijkheid zich voordeed. Mensen denken zelf ook nog wel na.

Ed Meester: “Aanvullende cofinanciering was voor ons geen optie. De rek is er uit in dit ruimhartige dorp, waar elke gemeenschapsveiling bijna een ton in het laatje brengt en waar ook nu al heel veel geld is binnengehaald voor de noodvoorziening te realiseren met inzet van 125 vrijwilligers en ondernemers.

Zowel GroenLinks als PvdA en ook GemeenteBelangen maakten zich zorgen over precedentwerking. “Ad-hoc beleid” werd veelvuldig genoemd gisteravond.  Het gelijkheidsbeginsel is natuurlijk heel belangrijk. Maar we kunnen niet altijd wachten op regels of roepen “regels zijn regels”. De werkelijkheid bestaat nu eenmaal niet altijd uit gelijke gevallen. Dat blijkt ook maar weer uit het juist genoemde voorbeeld van de tennisbanen in Nibbixwoud. We moeten niet bang zijn voor precedentwerking. Wij politici zouden uitzonderingen moeten willen en durven maken. Soms is er sprake van ongelijke gevallen of zelfs van unieke gevallen.

Hoewel BAMM zich vorige week nog uitermate positief uitliet over de verplaatsing van de tennis, bleek deze partij ineens van gedachten veranderd, en stemde met 13 anderen tegen de verplaatsing. Daarmee gaat het plan niet door, 14 stemmen tegen en 12 stemmen voor, van onze CDA fractie en van de  VVD. Een gemiste kans!

Reageer op dit onderwerp

X