2020 was een slecht jaar voor het inbrekersgilde, 31% minder inbraken dan in 2019

MEDEMBLIK – Dan toch nog iets positiefs over de coronacrisis. Het inbrekersgilde heeft zwaar te lijden onder deze crisis omdat veel mensen nu thuiswerken waardoor huizen de hele dag bewoond zijn. Wel is de online criminaliteit sterk gestegen ten opzichte van 20219. 

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar het oorzakelijk verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar het is aannemelijk dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen. Zakkenrollen werd lastiger en meer thuiswerken verkleinde de kans op woninginbraak. Verder is er zeer waarschijnlijk samenhang tussen de (al dan niet gedeeltelijke) winkelsluiting en de beperkte toegang tot winkels, en de daling van het aantal gevallen van winkeldiefstal.

De politie registreerde in 2020, net als in de drie voorgaande jaren, een stijging van online criminaliteit zoals digitale vormen van valsheid in geschrifte, online oplichting en hacken. Samen namen deze vormen vergeleken met een jaar eerder met 54 procent toe. Sinds 2017 is er in de politieregistraties sprake van meer dan een verdubbeling van dit type misdrijven.

31% minder woninginbraken in de gemeente Medemblik

Door de coronacrisis is er in de gemeente Medemblik ten opzichte van het jaar 2019 31% minder ingebroken in woningen volgens cijfers van het CBS. Daarmee zit de gemeente Medemblik in de middenmoot, uitschieters in West-Friesland zijn Drechterland (53%) en Stede Broec (82%) minder inbraken dan in 2019.

 

Reageren via facebook