VVD West-Friesland: “Stop op huisvesting statushouders”

WEST-FRIESLAND – VVD Westfriesland maakt zich grote zorgen over de woningnood in Westfriesland en voorziet grote problemen wanneer de regio Westfriesland de taak krijgt om extra  statushouders van woonruimte te voorzien. VVD Westfriesland wil dat er vanuit de colleges een helder gezamenlijk signaal komt richting de Tweede Kamer dat wij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet langer aankunnen. Net als bij de Gemeenten in de regio Alkmaar moet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol weten dat de woningnood in onze regio ontzettend groot is. 

In een brief aan de gezamenlijke gemeenteraden in West-Friesland schrijft de VVD West-Friesland: “De Westfriese gemeenten voldoen al jarenlang aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Maar lang niet alle gemeenten doen dit. De VVD fracties in Westfriesland vinden dat eerst alle gemeenten in Nederland aan de taakstelling moeten voldoen, voordat er over een hogere taakstelling gesproken kan worden. Op 4 november 2020 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de eerste helft van 2021 is de taakstelling door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vastgesteld op 13.500 te huisvesten vergunninghouders en is daarmee 7.000 hoger dan de afgelopen taakstelling (tweede helft 2020).

12.00 woningen in 2021 voor vergunninghouders

Zodra een asielzoeker Nederland binnenkomt wordt deze ondergebracht in het asielzoekerscentrum waar deze moet wachten op de beslissing van wel of geen verblijfsvergunning. Wordt de verblijfsvergunning vergeven dan moet deze persoon uit het asielzoekerscentrum naar een huis verhuizen. Hiervoor maakt het kabinet elk jaar afspraken met de provincies en de gemeenten. Voor 2021 is afgesproken dat 12.000 woningen voor vergunninghouders beschikbaar moet komen. Een hoge taakstelling maar vooral een enorme opgave omdat de druk op de woningmarkt al te hoog is en enkel hoger gaat worden.

Voor 2021 moeten naar verwachting zo’n c.a. 27.000 vergunninghouders huisvesting krijgen. Dit is een verdubbeling van het aantal wat in 2020 is opgevangen. Dit aantal is echter veel te hoog en gaat veel sneller dan gemeenten aan sociale huurwoningen kunnen regelen, zeker op een overspannen woningmarkt.

VVD Westfriesland geeft aan dat voor het in aanmerking komen van een sociale huurwoning nu al veel te lang gewacht moet worden. Dan is het aan woningzoekenden niet uit te leggen dat statushouders voorrang krijgen (zonder wachttijd). Wij vragen daarom aan de colleges van de Westfriese gemeenten hier met een gezamenlijk standpunt te komen dat Westfriesland deze extra opvang niet kan realiseren.

Reageren via facebook