Provincie werkt aan ‘datacenterplan’ voor heel Noord-Holland

MIDDENMEER – De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland komen mogelijk met een aanwijzing richting Hollands Kroon over haar plannen omtrent de verdere uitbreiding van het aantal datacenters. Gedeputeerde Edward Stifter ontraadde afgelopen maandag tijdens de staten-vergadering ingebrachte moties af omdat de provincie al een zienswijze heeft ingediend en Hollands Kroon het bevoegd gezag is.

Tijdens de vergadering kwamen o.a. de inpassing in het landschap, het bestemmingsplan, de besluitvorming, het energieverbruik van datacenters én de rol van de provincie in het geheel, ter sprake. Stifter kwam wel met de aankondiging dat hij in het voorjaar van 2021 met een ”datastrategie’ gaat komen voor heel Noord-Holland. Het ontwerp datacenters komt begin 2021 richting de Statencommissies .

Op aanraden van de gedeputeerde heeft de SP de moties aangehouden om deze bij de bespreking van de datastrategie mogelijk alsnog in te brengen. De motie van OSNH (Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland), de vijf voormalige Forum voor Democratie statenleden die zich hebben afgescheiden van het Forum voor Democratie in Noord-Holland, waarin werd opgeroepen om toe te zien op burgerparticipatie bij de bouw van nieuwe datacenters werd in grote meerderheid verworpen

Reageren via facebook