1.6 C
Medemblik
16 januari 2021 16:04
Medemblik Actueel.

De 'Andijker Wadden' (afbeelding Dorpsraad Andijk)

Gemeenteraad heeft laatste woord over energieopwekking op het IJsselmeer

MEDEMBLIK – Nog meer windmolens op het grondgebied van de gemeente Medemblik is al geen optie meer, draagvlak voor windmolens is onder de inwoners van de gemeente Medemblik nihil te noemen. Maar ook de plannen voor zonne-eilanden op het IJsselmeer kan maar bij weinigen goedkeuring krijgen.

Toch moet ook de gemeente Medemblik nog een flinke slag maken om in 2040 energieneutraal te zijn, dit is in 2019 in het Pact van Westfriesland 7.1 vastgelegd.  Medemblik heeft al diverse slagen gemaakt richting het energieneutraal zijn in 2040, zo zij er een grote zonneweides in Andijk en Midwoud en zal het gemeentehuis over 2 jaar ook energieneutraal zijn door de aanleg van zonnepanelen in de tuin van het gemeentehuis. Daarnaast staan er langs de A7 (Lambertschaag) en de Westfrisiaweg (Zwaagdijk) windturbines.

Landelijk en agrarisch

Medemblik wil haar uitstraling van een landelijke, agrarische gemeente behouden omdat dit een waardevolle pijler onder de lokale economie van de gemeente Medemblik is. Daarom is de gemeente Medemblik zeer behouden met het inzetten van vruchtbare, agrarische gronden voor duurzame energieopwekking. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Zoals hiervoor al aangegeven willen we zeer zorgvuldig omgaan met het inzetten van vruchtbare, agrarische gronden voor duurzame energieopwekking. Agrarische gronden hebben verschillende kwaliteiten, daardoor zijn er gronden die meer geschikt zijn voor weidegebieden. Andere gronden zijn juist beter geschikt voor tuinbouw. We kunnen agrarische gronden daarom niet kwalificeren als meer of minder geschikt voor duurzame energieopwekking. Alle aanvragen voor het realiseren van een zonneweide op agrarische gronden dienen zorgvuldig afgewogen te worden. Hiervoor dient het op te stellen beleidskader. Daarnaast organiseert RES-NHN dit najaar een aantal thematafels. De tafel ‘energietransitie: kansen voor agrariërs behandelt de onderzoeksvraag ‘Onder welke voorwaarde is energie-opwek op agrarische gronden bespreekbaar’? Eventuele waardevolle uitkomsten van deze thematafel kunnen we meenemen in dit beleidskader.

Handjes af van het IJsselmeer

Ook wat het IJsselmeer betreft is het college duidelijk: “Het IJsselmeer is ons dierbaar, het is niet voor niets een natura-2000-gebied, en is het IJsselmeer voor de kust van Medemblik één van de mooiste zeilwateren ter wereld.” Daarnaast is het IJsselmeer ook zeer belangrijk als water voor het winnen van zoet water en drinkwater. Aanvragen voor energieopwekking op het IJsselmeer op het grondgebied van Medemblik wordt individueel afgewogen waarbij de gemeenteraad het laatste woord heeft, deze moet een verklaring van geen bedenking afgeven.

Reageren via facebook