Medemblik start uitwerking vergunningparkeren Oosthoek Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik is gestart met de uitwerking van het vergunningparkeren in de Oosthoek in Medemblik. De parkeerdruk in dit gedeelte van de kern Medemblik is zeer hoog, mede omdat veel huishoudens meer dan 1 auto bezitten. Als eerste is de gemeente Medemblik gestart met het meten van de parkeerdruk en juridisch laten uitzoeken of het plan haalbaar is.

Herinrichting Overtoom uitgesteld

Door het onherroepelijk worden van de bouwvergunning van het project ‘Kop van de Nieuwstraat’ en de aankomende werkzaamheden aan de toren van de Bonifaciuskerk ziet de gemeente Medemblik geen mogelijkheid om de herinrichting van de Overtoom in Medemblik nu al te laten plaatsvinden.  Omdat door beide werkzaamheden de binnenstad van Medemblik wel bereikbaar moet blijven wordt dit project naar een latere datum verschoven.

Aanpassing Dijkpad Westfriese Omringdijk

Het plan om het dijkpad op de Westfriese Omringdijk aan te passen aan de toekomstige nieuwe situatie van het buitendijksparkeren is bij een deel van de inwoners van de stad Medemblik in het verkeerde keelgat geschoten. Ruim 400 handtekeningen werden er opgehaald een aangeboden aan het college. Door deze actie is de onderbouwing om het dijkpad aan te passen flink ondermijnd

De gemeente laat wel weten dat de dijk geen eigendom is van de gemeente Medemblik en dat de dijk een monumentale status heeft en functioneert als waterkering. Ook dit kunnen belemmerde factoren zijn voor de haalbaarheid om het dijkpad aan te passen naar inrit voor het parkeerterrein.

Reageren via facebook