Verkeersboetes gaan fors omhoog in 2021

MEDEMBLIK – De verkeersboetes gaan in 2021 weer verder omhoog maar ook gaat het Rijk de boetes afronden op hele bedragen.. Zo gaan de boetes onder 100 euro worden afgerond op 5 euro en boetes boven de 100 euro op 10 euro.. Daarnaast komt er de jaarlijkse inflatiecorrectie en de gebruikelijke administratiekosten.

Dit zijn de boetes in 2021:

 • Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 250 euro
 • Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 150 euro
 • Geen autogordel dragen – 150 euro
 • Door rood rijden – 250 euro
 • Niet rijden bij een groen verkeerslicht – 150 euro
 • Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten – 250 euro
 • Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten – 250 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 400 euro
 • Als bestuurder van een voertuig tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthouden – 250 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 400 euro
 • Het niet plaatsen van een gevarendriehoek in de voorgeschreven gevallen, op de voorgeschreven wijze bij een stilstaand motorvoertuig op meer dan twee wielen en aanhangwagens, zijnde een obstakel, terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 150 euro
 • Als het voertuigidentificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is – 250 euro
 • Als het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd – 150 euro
 • Als weggebruiker op een autosnelweg gebruikmaken van de berm, zonder noodgeval – 150 euro
 • Als weggebruiker op een autosnelweg op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan, zonder noodgeval – 250 euro
 • Als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer is dan 7 meter, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken – 250 euro
 • Als bestuurder van een vrachtauto, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken – 250 euro
 • Als bestuurder een motorvoertuig binnen een erf parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven – 100 euro
 • Als weggebruiker een voorrangsvoertuig niet voor laten gaan – 250 euro
 • Als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen zonder hen daartoe de gelegenheid te geven – 400 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig een ander motorvoertuig slepen, terwijl de onderlinge afstand meer dan vijf meter bedraagt – 100 euro

Verkeersregels

 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg – 150 euro
 • Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg – 250 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 150 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 100 euro
 • Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken – 150 euro
 • Als bestuurder niet links inhalen – 250 euro
 • Als bestuurder een kruispunt blokkeren – 250 euro
 • Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts – 250 euro
 • Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg – 250 euro
 • Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram – 250 euro
 • Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken – 250 euro
 • Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden – 100 euro
 • Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden – 100 euro
 • Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven – 100 euro
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt – 250 euro
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt – 250 euro
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt – 250 euro
 • Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan – 250 euro
 • Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd – 150 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan

 • op een kruispunt – 150 euro
 • op een fietsstrook – 100 euro
 • op de rijbaan langs een fietsstrook – 100 euro
 • op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan – 100 euro
 • in een tunnel – 100 euro
 • bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering – 100 euro
 • bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht – 100 euro
 • op de rijbaan langs een busstrook – 100 euro
 • langs een gele doorgetrokken streep – 100 euro
 • op een overweg – 100 euro

Als bestuurder een voertuig parkeren

 • bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan – 100 euro
 • voor een inrit of uitrit – 100 euro
 • buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg – 100 euro
 • op een parkeergelegenheid terwijl blijkens de aanduiding op of onder het bord, dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen als bestuurder een voertuig parkeren – 100 euro
 • langs een gele onderbroken streep – 100 euro
 • een voertuig dubbel parkeren – 100 euro
 • Als het motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf – 100 euro
 • Als de toegestane parkeerduur is verstreken – 100 euro
 • Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart – 400 euro
 • als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is – 400 euro

Reglement rijbewijzen

 • Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 45 euro
 • Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig of de aanhangwagen – 150 euro
 • Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven – 150 euro
 • Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg is geen keuringsbewijs afgegeven – 400 euro
 • Rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen – 45 euro
 • Rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken – 100 euro
 • Rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 100 euro
 • Als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleiderspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat – 150 euro
 • Niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen – 250 euro

Verlichting

 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom – 100 euro
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom – 150 euro
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag – 150 euro
 • Het hinderen van tegenliggers door groot licht – 150 euro
 • Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom – 100 euro
 • Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom – 150 euro
 • Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht – 150 euro
 • Onnodig mistlicht voeren – 100 euro

Bijzondere manoeuvres

 • Wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 250 euro
 • Achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 250 euro
 • Uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 250 euro
 • Vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 250 euro
 • Keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 250 euro
 • Van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 250 euro
 • Van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 250 euro
 • Van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 250 euro

Autogordels en kinderbeveiligingssystemen

Als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel

 • een passagier jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem – 150 euro
 • een passagier jonger dan 12 jaar en met een lengte van 1.35 meter of meer vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen beschikbare autogordel – 150 euro
 • op de voorste zitplaats een passagier in de leeftijd van 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat een autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is – 150 euro
 • een passagier jonger dan 3 jaar vervoeren, terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is – 150 euro
 • terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels, meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn – 150 euro
 • een passagier jonger dan 18 jaar in een naar achteren gericht kinderzitje op een passagierszitplaats vervoeren, terwijl de voorairbag van die zitplaats niet is uitgeschakeld – 150 euro
 • in een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1.35 meter, terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is – 150 euro
 • een passagier jonger dan 12 jaar vervoeren terwijl de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem in een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden – 150 euro
 • de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem in een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden – 150 euro
 • als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserieof een brommobiel een passagier vervoeren die gebruik maakt van een rolstoel, terwijl de rolstoel niet is vastgezet op een wijze die de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker waarborgt – 250 euro

Bron: Autorai

Reageren via facebook