Lange wachtlijst aanvraag WMO Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik kampt, zoals heel veel gemeenten, met een lange wachtlijst voor het aanvragen van WMO. Zeker 35 aanvragen zijn de termijn voor afhandeling al voorbij, veel van deze aanvragen zijn voor begeleiding zoals dagbesteding of individuele begeleiding en huishoudelijke hulp. 

Lees ook: Medemblik verder financieel in de knel door bezuinigingen Overheid op Wmo en Jeugdzorg

Coronacrisis

Door de coronacrisis zijn er in de maanden maart t/m juni geen huisbezoeken uitgevoerd waardoor een deel van de aanvragen niet konden worden opgepakt.  Daarnaast is Medemblik samen met de overige Westfriese gemeenten overgestapt op een andere manier van inkopen en resultaat gericht werken (RGW) wat zorgt voor meer administratief werk en tijd omdat voor voor de aanvrager en aanbieder een perspectiefplan moet worden geschreven. Maar ook het abonnementstarief dat in 2019 landelijk is ingevoerd zorgt voor een flinke stijging in de aanvragen WMO.

Lees ook: Medemblik verder financieel in de knel door bezuinigingen Overheid op Wmo en Jeugdzorg

Stop op externe inhuur

Door de financiële crisis die ook Medemblik hard treft is er een stop gekomen om extra mensen van buiten in te huren om zo de achterstand in het afhandelen van de WMO aanvragen weg te werken. Wel onderzoekt Medemblik de redenen van de oplopende wachtlijsten en welke passende maatregelen er moeten worden genomen.

Lees ook: Medemblik blijft halsstarrig Wmo-hulp weigeren ondanks verbod rechtbank

Door de tekorten bij de WMO zien cliënten dat er in de uren dat zij bijvoorbeeld huishoudelijke hulp krijgen deze soms wel met 50% worden gekort, maar ook PGB’s worden soms aangepast zodat de cliënt minder geld krijgt om hulp in te huren.. Dit zorgt weer voor rechtszaken waardoor de gemeente weer op kosten wordt gejaagd. Op dit moment lopen er 6 rechtszaken bij de bestuursrechter en 6 hoger beroep zaken. De bezwaren hebben betrekking op WMO 2x, Jeugdwet 1x, Bijzondere bijstand 3x, bij de hogere beroep zaken zijn het WMO 2x, Jeugdwet 3x en bijzondere bijstand 1x .

Reageren via facebook