Medemblik heeft nog steeds geen groen licht gegeven voor zorgappartementen in voormalige kerk Zwaagdijk-West

ZWAAGDIJK-WEST- Al in oktober 2019 is er een gesprek geweest met de eigenaren en ontwikkelaar van het project in Zwaagdijk-West. In de voormalige kerk wil de nieuwe eigenaar een kleinschalig wonen realiseren, en ondanks een nieuw plan en bouwtekeningen en exploitatieplan krijgen de eigenaren en ontwikkelaar van het project maar niet het groene licht van de gemeente Medemblik om aan de slag te gaan.

Silva Visser van de ChristenUnie springt nu in de bres en wil van het college weten waarom het zo lang moet duren voor het project van start kan gaan. Maar ook de gemeente Medemblik enkel akkoord gaat met 4 plekken en niet met 8 plekken zoals uit onderzoek is gebleken. Onderzoek naar de behoefte aan een degelijk project in West-Friesland wees uit dat een project van 8 plekken makkelijk haalbaar zou zijn.

Een kleine jaar geleden is het project opgestart en telkens worden de voorwaarden om akkoord te gaan gewijzigd en elke keer als weer aan de nieuwe wensen geen akkoord maar nieuwe voorwaarden..  Silva Visser wil van het college wel eens weten wat er hier aan de hand is en waarom de voorwaarden steeds wijzigen.

Silva Visser vraagt zich dan ook af dat vanwege het (Zorg)budget het project nog niet het groene licht heeft gekregen van de gemeente Medemblik. Ze is dan ook benieuwd of dit zo is en wil van het college weten hoelang dit al bekend is en waarom zij dit niet hebben gedeeld met de initiatiefnemers van het project.

Het is nu al mogelijk volgens Visser dat de gemeente Medemblik de kosten voor de zorgappartementen kan doorbelasten naar andere gemeentes als er inwoners komen wonen van buiten de gemeente Medemblik. Visser wil dan ook van het college weten of dit bij het college wel bekend is en of hier nog regionaal overleg over gaat komen.

Reageren via facebook