De Dijk Medemblik voert zero tolerance drugsbeleid.

MEDEMBLIK – Het is een steeds groter wordend probleem in de gemeente Medemblik en dan vooral in de stad Medemblik, jongeren en drugs.. Op diverse plekken in de stad Medemblik wordt er levendig gehandeld in diverse drugs, van soft- tot harddrugs en lachgas.

Zelfs van buiten Medemblik komen ze naar Medemblik om hier drugs te kopen.. Bekende plekken zijn o.a. het parkeerterrein bij de Muiter, het parkeerterrein bij de Lely maar ook op andere plaatsen in de kern Medemblik wordt er levendig gehandeld in drugs.

De Dijk, onderdeel van het Atlas College, heeft daarom een zero tolerance beleid wat drugs betreft. Locatiedirecteur Lars Beenen van De Dijk is daar zeer duidelijk over tegen Medemblik Actueel: “Wij kennen onze leerlingen en gaan zowel in de lessen als daarbuiten over dit soort thema’s met elkaar in gesprek. Zou een leerling worden betrapt op drugsgebruik, -bezit of -handel, dan wordt hij of zij volgens de huisreglementen van de school geschorst of verwijderd. Daarnaast worden ouders/verzorgers uiteraard direct geïnformeerd en zo nodig ook de politie.

De schoolleiding van De Dijk in Medemblik is bekend met het drugsprobleem in Medemblik en dat er op verschillende openbare plekken in Medemblik en de dorpen daar omheen drugs wordt verkocht en gebruikt, waaronder de gemeentelijke parkeerplaats van de sportzaal.

Lars Beenen: “Het is eveneens bekend dat er op deze parkeerplaats, na het weekend, soms gebruikte lachgaspatronen worden aangetroffen. De Dijk is onderdeel van de gemeenschap in Medemblik en voelt zich medeverantwoordelijk voor een veilig en gezond leefklimaat. Over de situatie op de gemeentelijke terreinen hebben we daarom regelmatig overleg met de wijkagent en de gemeente. Daarnaast is SG De Dijk onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten en middelbare scholen in West-Friesland, waarbij onder andere wordt ingezet op preventie.

Locatiedirecteur Beenen wijst erop dat er op De Dijk een pro-actief beleid wordt gevoerd en dat één van de speerpunten van De Dijk is de leerlingen een veilige leeromgeving te geven en dat daar continu wordt gewerkt.

Onder ouders van (ex) leerlingen heerst het gevoel dat het de gemeente Medemblik én de politie het maar weinig interesseert, zo vertelde 1 ouder aan Medemblik Actueel dat zij al meerdere malen aan de bel heeft getrokken over de drugshandel waarbij jongens, jonge jongens, zijn bij betrokken.. Jongens in de leeftijd van 13 tot 16 jaar.. die als loopjongen fungeren voor de ‘grote’ jongens.. Maar van de politie dan als antwoord kreeg, ‘kunt u de kentekens noteren en de tijdstippen’. .

Reageren via facebook