Illegale afvaldump Westereiland Medemblik harder aangepakt

MEDEMBLIK – Klagende bewoners, overal het grofvuil hoog opgestapeld, handhavers die zich niet laten zien volgens de bewoners van het Westereiland.

Yolanda van Helmond, woordvoerder van de gemeente Medemblik zegt in een reactie tegen Medemblik Actueel: “Het probleem is bij ons bekend. Dit speelt al zo’n anderhalf jaar. Sinds Corona is het helaas nog vele malen erger geworden. Het is voornamelijk grofvuil maar ook huisvuilzakken worden bij de containers geplaatst. Samen met HVC hebben we al eerder afvalstoffencontroles gedaan. Iedere overtreder ontving toen een waarschuwingsbrief waarin verdere controle en handhaving door boa’s en boetes werd aangekondigd. Ook nu zit Handhaving erbovenop al is het niet altijd mogelijk de overtreder(s) te achterhalen.

Volgens van Helmond rijdt de buitendienst zelfs extra controle rondes en heeft er de laatste maanden bijna een dagtaak aan. Zo worden de ondergrondse containers zeven dagen per week in samenwerking met HVC nagelopen. Het huisvuil wordt ivm. ongedierte zo snel mogelijk weggehaald en met vrachtwagens het grofvuil afgevoerd, het laten staan van het grofvuil is volgens van Helmond geen optie omdat Medemblik er alles aan wil doen om een schone en veilige gemeente te zijn

We hebben in samenwerking met HVC via verschillende kanalen extra veel over dit probleem gecommuniceerd. Er is ook contact geweest met de woningbouwvereniging zodat zij (nieuwe) huurders juist informeren. Bijvoorbeeld via een meertalige informatiekaart. Ook de huismeester is alert op illegale bijzetting. Maar het gedrag verandert niet en het probleem blijft,” aldus van Helmond

Wethouder Dirk Kuipers zegt over het gebeuren: “Het is een lastige situatie. Door het bijgeplaatste afval steeds weer te verwijderen, ‘belonen’ we als het ware degene die in overtreding is. Zo houden we het probleem in stand. Bovendien komt de rekening voor de extra gemaakte kosten neer bij de mensen die wel netjes hun afval op de juiste manier wegbrengen. Aan de andere kant kunnen we het afval ook niet zomaar laten staan. Het geeft overlast en creëert een armoedig straatbeeld. Het komt erop neer dat inwoners zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun afval zelf, op de juiste manier moeten wegwerken. Zo blijven we een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en bezoekers.”

Reageren via facebook