Medemblik sluit 2019 af met een tekort van 2.561.334,- euro, maar heeft ruim voldoende weerstandsvermogen

MEDEMBLIK – Dat de gemeente Medemblik het jaar 2019 met rode cijfers zou gaan afsluiten is al enige tijd bekend, maar nu komt het college met hoe zij het tekort gaat dekken. 

Het college komt met een voorstel richting de gemeenteraad om het tekort als volgt te bestemmen:

  1. € 246.000,- toe te voegen aan de reserve Duurzaam Medemblik
  2. € 103.000,- te onttrekken uit de reserve bouwgrondexploitatie
  3. € 1.160.863,-  te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein
  4. € 1.1543.471,-  te onttrekken uit de Algemene Reserve

Grootste verliespost is het Sociaal Domein waar een negatief resultaat van  € 2.704.334,- is geboekt. Grootste post is vooral de gespecialiseerde jeugdzorg wat veel duurder is gebleken dan ingepland.

Maar de gemeente Medemblik hoeft zich nog geen grote zorgen te maken over onder curatele stelling door de Provincie. Volgens het accountantsrapport is het weerstandsvermogen van de gemeente Medemblik ruim voldoende.

De accountant schrijf in zijn rapport: ‘De weerstandscapaciteit bedraagt volgens deze paragraaf € 33 miljoen. In het weerstandsvermogen ultimo 2019 is een bedrag van € 29,3 miljoen meegeteld van vrij aanwendbare bestemmingsreserves. Ingeval van calamiteiten is het mogelijk om een deel van deze reserves een andere aanwending te geven. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de relevante risico’s benoemd. De gemeente Medemblik heeft op basis van interne berekeningen het totale bedrag aan risico’s waaraan de organisatie is blootgesteld bepaald op € 26,6 miljoen. Het weerstandsvermogen van de gemeente Medemblik is volgens het GTK 2020 voldoende te noemen. De afnemende trend in de ratio weerstandsvermogen wordt voornamelijk veroorzaakt door toename van de geïdentificeerde risico’s

Reageren via facebook