15.8 C
Medemblik
27 september 2020 10:04
Medemblik Actueel.

Komst tijdelijke sporthal Wognum nog lang geen uitgemaakte zaak

WOGNUM – De sportverenigingen in Wognum zitten al tijden in een te krap jasje, De Bloesem is niet geschikt om zoveel sportverenigingen onderdak te geven en dus moet er gezocht worden naar een tijdelijke oplossing om zo te kunnen werken naar een definitieve oplossing.

Medemblik heeft laten uitzoeken wat nu de beste plek is om de zogenaamde opblaashal of blaashal te kunnen plaatsen. Voorkeur gaat uit naar het terrein van De Spartanen, maar uit een brief van 18 omwonenden van de Sportlaan (van 6 april 2019) valt op te maken dat er weinig tot geen draagvlak is voor een beeldbepalende sporthal in de straat, het is onduidelijk of een blaashal op het handbalveld van De Spartanen wel op voldoende draagvlak bij de omwonenden kan rekenen.

De blaashal moet dan worden geplaatst over het bestaande handbalveld en er moet ruimte worden gecreëerd voor de propaantank en de ventilator, deze blijven het hele jaar door op de aangewezen plek staan. Ook wordt als voor deze locatie wordt gekozen geen toenemend gebruik van parkeerplaatsen verwacht, en is de hal enkele meters kleiner dan die op de tweede locatie. Kleed- en toiletruimtes zijn al aanwezig op het terrein van De Spartanen.

De tweede locatie is de Cappslaan nabij de Bloesem. Hier is de hal gesitueerd aan de achterzijde van het terrein waarbij de propaantank en de ventilator achter de blaashal worden geplaatst om zo het geluid zoveel mogelijk te dempen.  Op deze locatie moet de parkeerdruk wel worden gemeten en als hier parkeerruimte moet worden gerealiseerd moet de gemeenteraad hier geld voor vrijmaken.

De blaashal kan op locatie 2 niet direct op het grasveld is te zacht om direct een sportvloer op te leggen zodat er een extra ondervloer moet worden aangelegd, maar ook moet er riolering, een toegangsweg, fietsenstalling, verlichting en elektra worden aangelegd.

Ten opzichte van de omwonenden van de Sportlaan zien de omwonenden hier geen problemen en zijn in principe akkoord met de kost van de blaashal, mits er uitzicht is op een permanente oplossing is. Bij navraag blijkt dat de omwonenden nog steeds op dit standpunt staan en dat het draagvlak niet voor 10 jaar is, zolang moet de blaashal blijven staan, maar voor 2 seizoenen.

De gemeenteraad is nu aan zet en zal knopen moeten doorhakken over de komst van de blaashal in Wognum.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?