‘Wonen’ op de locatie Kleingouw 178/179 te Andijk

ANDIJK – Het ontwerpbestemmingsplan is een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van vijf nieuwe woningen en het wijzigen van de bestemming van een voormalige agrarische bedrijfswoning naar de bestemming ‘Wonen’ op de locatie Kleingouw 178/179 te Andijk. Het plangebied heeft nu nog een agrarische bestemming. De bestaande agrarische bebouwingen worden gesloopt met uitzondering van de voormalige agrarische bedrijfswoning. De initiatiefnemers willen vier nieuwe woningen bouwen en een voormalige agrarische schuur ombouwen tot woning. Hieronder leest u waar u het ontwerpbestemmingsplan kunt raadplegen en hoe u kunt reageren. 

 Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 22 mei tot 3 juli op de volgende manieren inzien:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op plannaam of – nummer: ‘Andijk-Jonkerspad’ of ‘NL.IMRO.0420.BPJONKERSPAD-ON01’.
  • Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, bereikbaar via het KCC telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze per post versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-20-093261. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.
  • Mondeling: u kunt een afspraak met één van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, bereikbaar via het KCC telefoonnummer (0229) 85 60 00, voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.

Reageren via facebook