GGD Noord-Holland Noord breidt coronatesten flink uit, ook mantelzorgers straks getest

MEDEMBLIK – De GGD Noord-Holland Noord heeft sinds afgelopen 6 mei het aantal beroepen die getest worden op het coronavirus flink uitgebreid, medewerkers uit het basisonderwijs, kinderopvang en leerlingenvervoer zijn aangemeld voor de teststraat. Daarnaast kunnen ook jeugdtrainers van sportclubs zich laten testen op het coronavirus.

Medewerkers uit de volgende sectoren worden getest in de teststraat:

 • Personeel verpleeghuis, verzorgingshuis, thuiszorg
 • Personeel huisartsenpraktijken
 • Ambulancemedewerkers
 • Zorgmedewerkers geestelijke gezondheidszorg
 • Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg
 • Verloskundigen
 • Kraamzorg
 • AZC zorgmedewerkers
 • Hospice zorgmedewerkers
 • Medewerkers dak- en thuislozenopvang
 • Andere woonvormen met lichamelijk kwetsbare personen
 • Jeugdzorg
 • Fysiotherapeuten
 • Tandartsen en tandartsassistenten
 • Mondhygiënisten
 • Apothekers
 • Abortusartsen en andere extramurale artsen
 • Politie/BOA/justitieel medewerkers (na een incident met een besmettingsrisico)
 • Jeugdtrainers sportclubs
 • Medewerkers uit het basisonderwijs, kinderopvang en leerlingenvervoer

Mantelzorger kunnen zich nu ook laten testen

Rond 18 mei kunnen ook mantelzorgers zich aanmelden voor een test in de teststraat van de GGD Noord-Hollands Noorden. Wel zijn er criteria voor het aanmelden voor de teststraat.

 • Zorgmedewerkers: een zorgmedewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en die directe zorg* (op minder dan 1,5 meter afstand) verleent aan een patiënt/cliënt, kan getest worden. Zorgmedewerkers die werken met lichamelijk kwetsbare of oudere personen hebben prioriteit.
 • Politie/BOA/justitieel medewerkers: in overleg met de bedrijfsarts na bijvoorbeeld een hoest/spuugincidenten in combinatie met bijpassende klachten.
 • Medewerkers basisonderwijs/kinderopvang/leerlingenvervoer en jeugdtrainers: direct contact met kinderen met met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).

Hoe aanmelden?

De genoemde zorgmedewerkers die voldoen aan de gestelde criteria kunnen aangemeld worden via de leidinggevende of bedrijfsarts. Mocht het aanvraagformulier niet beschikbaar zijn bij de leidinggevende of bedrijfsarts en ook via een andere route niet bij de organisatie en/of vereniging op te vragen is, dan kan contact opgenomen worden met de GGD via infectieziekten@ggdhn.nl.