Nieuwe vertrekroute luchthaven Lelystad boven Medemblik

MEDEMBLIK – Er is weer een stap gezet in het maken van nieuwe routes voor luchthaven Lelystad die vooral charters moet gaan huisvesten. Lag de vertrekroute in de vorige plannen vooral boven Enkhuizen en Andijk, nu lijken de plannen zover te zijn aangepast dat de nieuwe route pal over de kern Medemblik ligt en de rest van West-Friesland met rust wordt gelaten.

De tweede vertrekroute komt boven Hollands Kroon te liggen, die ook een aanvliegroute gaat krijgen net ten noorden van Wieringerwerf.

Eerder hebben al de provinciebesturen van Gelderland en Flevoland zich tegen de opening van de luchthaven uitgesproken omdat de herziening van het Nederlandse luchtruim nog niet was afgerond. In de nieuwe plannen moet het luchtverkeer van Schiphol en Lelystad zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden. Iets dat met de huidige indeling niet mogelijk is.

Update: In een reactie laat Gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland weten dat: ‘De provincie Flevoland heeft zich in het geheel niet verzet tegen opening. Integendeel. Wat betreft provincie Flevoland mag vliegveld z.s.m. open. Elk uitstel betreuren wij en vinden wij ook onnodig.’

[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Dossier: Luchthaven Lelystad” background=”lichtbleu” border=”orange” thumbright=”no” number=”8″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”tag” orderby=”title”]

Ook de Europese Unie had in het begin nog bedenkingen tegen het overhevelen van luchtverkeer van Schiphol naar Lelystad maar daar is Brussel van teruggekomen na garanties van het Rijk dat er geen gedwongen verhuizingen van luchtvaartmaatschappijen zal gaan plaatsvinden.

Op 31 maart 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt dat de opening van Lelystad Airport wordt vertraagd tot november 2021. Dit is een gevolg van de Coronacrisis (op dit moment bijna geen luchtverkeer, dus geen directe noodzaak) en van het feit dat de stikstofberekeningen voor de gevolgen van de luchthaven deels opnieuw gedaan moeten worden (in het bijzonder in verband met de gevolgen voor de Veluwe en andere gevoelige natuurgebieden). Opgemerkt wordt dat de opening dan ligt na de geplande verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021.

Recent is de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland opgericht. Deze particuliere stichting stelt zich ten doel informatie over de ontwikkeling van Lelystad Airport te verspreiden en inwoners hierbij te betrekken. De stichting zal ook het eigen standpunt uitdragen, bijvoorbeeld in het kader van participatie in de verschillende besluitvormingstrajecten van het rijk. De stichting hanteert hierbij als uitgangspunt dat de definitieve vliegroutes zoveel mogelijk buiten bewoond gebied gelegd worden en dat boven of nabij Westfriesland zo hoog mogelijk gevlogen moet worden om geluidbelasting laag te houden. Uit een oogpunt van vergroting van draagvlak wordt met de stichting contact onderhouden, zo mogelijk met afstemming van standpunten.