Gemeenteraad Hollands Kroon stemt in met beëindiging van procedure Gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERMEER – Omdat de afgelopen periode opgehaalde input over het concept Gebiedsplan Wieringermeer, nieuwe ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en Omgevingsvisie vragen om een andere benadering in procedure, hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad van Hollands Kroon voorgesteld het concept Gebiedsplan Wieringermeer in te trekken.

De gemeenteraad van Hollands Kroonis akkoord gegaan met het beëindigen van de procedure om te voorkomen dat er dubbel werk wordt verricht en procedures langs elkaar heen lopen. Namens de fracties SHK, VVD,OHK, PvdA, GL en D66 is er een motie ingediend. Hierin wordt het college opgeroepen om bij grootschalige gebiedsontwikkelingen in de toekomst nadrukkelijk aandacht te besteden aan de bescherming van de kwaliteit van het landschap. Deze motie is unaniem aangenomen.

[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Dossier: Gebiedsplan Wieringermeer” background=”lightblue” border=”orange” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”tag” orderby=”title”]