4.3 C
Medemblik
17 januari 2021 13:37
Medemblik Actueel.

© Pixabay

Ondernemersloket Corona gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Het Coronavirus raakt ondernemers in veel gevallen direct en met grote gevolgen. Veel instanties nemen tijdelijke noodmaatregelen om ondernemers te ondersteunen. Doel daarvan is de economie zoveel mogelijk op gang te houden. Zo worden banen en voorzieningen zoveel mogelijk in stand gehouden. Ondernemers ontvangen vanuit overheden, ondernemersverenigingen, brancheorganisaties etc. heel veel informatie. Toch blijven er vragen bestaan en is informatie niet altijd bij iedereen bekend. Met het Ondernemersloket Corona gemeente Medemblik speelt de gemeente Medemblik in op deze informatiebehoefte.

Kernboodschap

Medemblik opent het Ondernemersloket Corona gemeente Medemblik in voor ondernemers uit de gemeente Medemblik die vragen hebben over maatregelen in het kader van het Coronavirus. Medemblik verwijst dan de ondernemers naar de juiste instantie. Ook geven zij informatie over maatregelen om besmetting tegen te gaan. Daarnaast bieden ze een plek waar ondernemers terecht kunnen als zij de juiste informatie niet kunnen achterhalen.

Vanuit taakveld economische zaken werkt het college al jaren met ingewikkelde en eenvoudige vraagstukken van ondernemers in het ondernemersloket. Deze manier van werken zet Medemblik specifiek in voor het ondersteunen van ondernemers tijdens de uitbraak van het Coronavirus en in de periode erna. Hiermee richten zij zich op specifieke problemen en verbreden de dienstverlening.

Ook onderzoeken ze de mogelijkheden van tegemoetkoming aan ondernemers, waarbij ook de mogelijkheden voor verenigingen, instellingen etc. wordt meegenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over leges die betaald zijn voor evenementen die geen doorgang vinden. Uiteraard verantwoordt de gemeente Medemblik de financiële consequenties en ontvangt u bijvoorbeeld ingeval een (tijdelijke) aanpassing op verordeningen.

Reageren via facebook