Medemblik pompt 391.000 euro extra in voetbalvelden.

MEDEMBLIK – Diverse voetbalvelden in de gemeente Medemblik zijn toe aan groot onderhoud, de velden voorzien van kunstgras krijgen o.a. nieuw invul materiaal. Het gaat om de velden bij FC Medemblik (twee hele en twee halve velden), Spartanen (Wognum, één veld) en VVW (Wervershoof, één veld).

Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om het als volgt aan te pakken:

  1. rubber als infill materiaal te kiezen voor de nu te renoveren kunstgrasvelden;
  2. een extra investeringsbedrag van € 128.000,- beschikbaar te stellen voor de velden bij FC Medemblik;
  3. een extra investeringsbedrag van € 28.000,- beschikbaar te stellen voor het veld bij VVW;
  4. een extra investeringsbedrag van € 28.000,- beschikbaar te stellen voor het veld bij Spartanen;
  5. de hogere structurele last van deze verhoogde investering (€ 15.000,-) te dekken door de structurele toevoeging aan de reserve sportvelden te verlagen;
  6. De incidentele afvoerkosten van € 192.000,- te dekken uit de reserve sportvelden.

Het college merkt er wel bij op dat als het beleid niet wordt aangepast de reserves voor de sportvelden in 2027 is uitgeput. Om genoeg reserves te houden vraagt het college zich dan ook af of het niet beter is de kunstgrasvelden om te bouwen naar natuurgras. De kosten die kunstgrasvelden met zich mee zich meebrengen staan niet in verhouding tot die van natuurgrasvelden, hierbij is ook de discussie over de gebruikte materialen als infill nog altijd een discussiepunt.

Het college kiest daarom nu dan ook voor een sobere en doelmatige tussentijdse aanpak van de velden waarin nu geïnvesteerd moeten worden

Lees ook: RIVM start vervolgonderzoek kunstgrasvelden

Reageren via facebook