Medemblik als aantrekkelijke en gastvrije haven voor de riviercruisevaart

MEDEMBLIK – In 2018 werd het “Ambitiedocument Riviercruise Medemblik” vastgelegd, dit document werd samen met de Stadshavens BV., professionals uit de riviercruisesector, omwonenden en ondernemers samengesteld. De voorkeursvariant, aangeleverd door de bewoners en ondernemers kreeg van de gemeenteraad de voorkeur en is er geld vrijgemaakt om uitvoering te geven aan deze voorkeursvariant.

Medemblik als aantrekkelijke en gastvrije haven voor de riviercruisevaart

In het Ambitiedocument staat: “De gemeente wenst dat een aangejaagde en gestimuleerde groei van de riviercruisemarkt in Medemblik gaat bijdragen aan het behoud en de groei van de bestedingen, werkgelegenheid en daarmee de leefbaarheid in de gemeente Medemblik. Daarnaast wil de gemeente dat riviercruise een stimulans kan zijn voor ondernemerschap en/of vitaliteit in het centrum. Vanuit deze wensen gaf het college in 2018 opdracht aan Stadshavens voor het ontwikkelen van toeristisch programma voor de riviercruisevaart; een compact programma, opgesteld in samenwerking met ondernemers en met een verdienmodel voor ondernemers.

Dit plan van aanpak moet leiden naar een behoud en toename van bestedingen in de gemeente Medemblik door de riviercruisepassagiers, de riviercruisepassagiers dragen bij aan de economie en werkgelegenheid en daarmee de leefbaarheid in de gemeente Medemblik.

Medemblik heeft al veel geschikt toeristisch aanbod voor de riviercruisegasten. Het aanbod bestaat nu uit losse onderdelen en is nog onbekend bij de riviercruisemaatschappijen en de -passagiers. Dit aanbod is te bundelen tot onderscheidende arrangementen of pakketten. Arrangementen zijn beter verkoopbaar voor regionale touroperators en te boeken door riviercruisemaatschappijen en. Vervolgens moet het aanbod onder de aandacht van de riviercruisemaatschappijen gebracht worden.

Vanuit onderzoek, gesprekken met stakeholders en de opdracht aan Stadshavens in 2018 en 2019 hebben we geleerd dat de riviercruisemarkt een specifieke en internationale markt is en een eigen aanpak vereist. Er zijn vele stappen in het proces nodig, om Medemblik als bestemming opgenomen te krijgen in reisprogramma’s van cruisemaatschappijen. Ook zijn er verschillende doelgroepen aan te spreken die bij kunnen dragen aan het beoogd resultaat.

Het hele ‘Plan van Aanpak Riviercruise 2020-2022’ kunt u hier downloaden (PDF)

Reageren via facebook