Ondernemers Federatie Medemblik tegen opkopen bedrijfspanden voor huisvesting arbeidsmigranten

MEDEMBLIK – De Ondernemers Federatie Medemblik laat in duidelijke bewoording aan het college weten het niet eens te zijn met de intentie van de gemeente Medemblik om arbeidsmigranten in bedrijfspanden, die daar speciaal voor worden aangekocht, te gaan huisvesten.

De Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) is van mening dat de oplossing voor huisvesting van arbeidsmigranten niet op bedrijventerreinen moet worden gezocht maar in woonparken in de regio met alle nodige faciliteiten. OFM is van mening dat bedrijventerrein zijn  gericht op het faciliteren van bedrijvigheid en dat het toestaan van bewoning in bedrijfspanden dit belemmerd.

Een andere oplossing is arbeidsmigranten te gaan huisvesten in bestaande maar al afgeschreven vakantieparken en die te moderniseren met dito voorzieningen. Ook de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten op het terrein van de (agrarische) ondernemer waar de arbeidsmigranten werkzaam zijn is volgens het OFM een betere optie, zeker omdat de ondernemer verantwoordelijk is voor zijn personeel .

OFM heeft ook problemen met het grote aantal bedden dat de parkeerproblematiek zeker niet ten goede zal komen, maar ook de controle en handhaving is een probleempunt. Voor het OFM is een beperkt aantal wooneenheden op eigen bedrijfsterrein wel bespreekbaar, de werkgever en beheerder van het terrein zijn dan verantwoordelijk voor de toezichthoudende rol.

In een schrijven aan het college en de gemeenteraad zegt het OFM: ,,Het bedrijfsterrein is niet ingericht op het huisvesten van mensen, ook migranten hebben recht op verkeersveiligheid. We maken ons hierover ernstig zorgen. De verkeersintensiteit is hoog zeker met vrachtwagens. Bewegwijzering is summier, voor migranten in de praktijk mogelijk niet leesbaar, er is geen fietsroute en er zijn geen trottoirs. lndien hier geen aanpassingen voor komen is het letterlijk wachten tot het misgaat. Hieraan is ons inziens niet voorbij te gaan. We verwachten dat de gemeente of initiatief nemer zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en aangeeft wat bij een mogelijke herbestemming de waarborging is van de veiligheid van de migranten en de preventie van verkeersonveilige situaties.”

Het OFM wijst er ook op dat een aanpassing van het bestemmingsplan voor het WFO-terrein in Zwaagdijk-Oost een milieu-categorie 4.1 heeft en dat bewoning niet toegestaan is. ,, Een onderneming kan hiervan beperkingen ondervinden, die hem direct in zijn bedrijfsvoering raken. Een eigenaar/belegger wordt aanzienlijk beperkt in zijn verhuurmogelijkheden. Gevolgen van een bestemmingsplanwijziging dienen veel beter vooraf onderzocht te worden. Een hiervoor opgaande planschade claim ligt voor de hand,.” volgens het OFM.

Maar ook zal het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijventerrein voor parkeeroverlast gaan zorgen, zeker omdat de parkeernorm nu op 0.5 is gesteld en met het toestaan van huisvesting op bedrijventerreinen is dit te laag.

Volgens het OFM is : ,,inrichten van wooneenheden op eigen terrein met bijbehorende parkeerplaats is dan een betere oplossing. Werknemers werken niet de hele dag, ook zij hebben vrije tijd, vakantie, een week geen werk, kortom tijd die zij rondbrengen in de woning en daaromheen. Naar onze mening voorziet het initiatief om specifieke bedrijfsgebouwen om te vormen hier onvoldoende in en zijn flinke aanvullende voorzieningen noodzakelijk. Van een normale leefomgeving is geen sprake. Een lager aantal bedden met meer ruimte op eigen terrein maakt het mogelijk om hierin te voorzien.

Het OFM wil met het college in overleg treden om een duurzame oplossing te vinden voor de huisvesting van arbeidsmigranten, binnenkort neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de opvang van arbeidsmigranten binnen de gemeente Medemblik.