WerkSaam gaat bijstandsgerechtigden begeleiden naar baan in de horeca

WESTFRIESLAND – De horeca in Westfriesland staat te springen om personeel, personeel dat er niet is. Daarom springt WerkSaam in dit gat en gaat Westfriese werkzoekenden/bijstandsgerechtigden via een leerwerkbedrijf voor de horeca omscholen en/of opleiden om vervolgens duurzaam te laten uitstromen naar werk in de horeca.

Samenwerken met bedrijven en scholen

WerkSaam heeft contact o.a. Van der VAlk, het Horizoncollege en het Wergeversservicepunt hierover opgenomen en via dit leerwerkbedrijf volgen deelnemers een opleidingsprogramma van 6 maanden (theorie en praktijk) op de lcatie Hotel van der Valk in Hoorn, dit gebeurt in samenwerking met het Horizoncollege in Hoorn.

Via dit opleidingsprogramma kunnen de deelnemers hun deelcertificaat halen (MBO-praktijkverklaring, derde leerweg). Ook worden er extra taallessen ingezet voor die groep deelnemers die dit nodig hebben, zoals laaggeletterden en vergunninghouders. Na afronding van het opleidingsprogramma worden de deelnemers via het werkgeversservicepunt begeleid en bemiddeld naar een baan in de horeca in Westfriesland. WerkSaam gaat binnenkort starten met de begeleiding en opleiding van de groep werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden voor een baan in de horeca waar in Westfriesland veel kansen liggen om te groeien met je baan.

[signoff]

Reageren via facebook