Medemblik Actueel.

foto door: www.pascalvanas.nl

Gastvrijheid havens Medemblik sterk verbeterd maar exploitatie is niet kostendekkend

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit het evaluatierapport over de Stadshavens BV. dat in 2015 een zelfstandig bedrijf met maar 1 aandeelhouder, de gemeente Medemblik, is geworden. Bij het oprichten van de Stadshavens BV. kreeg het bestuur van de Stadshavens een taakstelling mee: concurrerend, financieel onafhankelijk, een uitstekende dienstverlening en een meerwaarde voor de toeristen zijn.

Nu 5 jaar lager is het tijd om de afgelopen 5 jaar te evalueren, of alles is gelopen zoals gepland, of er nog wensen zijn voor in de toekomst en waar verbeterpunten liggen.  De Stadshavens BV. heeft de wind in de zeilen, mede door de grote problemen met de plantengroei in het Markermeer mijden meer en meer watersporters het Markermeer en maken gebruik van het IJsselmeer, ook het einde van de recessie is goed geweest voor de stadshavens, de economische groei was duidelijk merkbaar.

Tekst loopt door onder de foto

Foto: HBP Media

Maar er zijn ook nadelige punten. Zo staat de markt voor ligplaatsen zwaar onder druk vanwege de vergrijzing en afnemend jachteigenaarschap waardoor er een toenemende overcapaciteit van ligplaatsen aan het ontstaan is.

Ook ging de start van de Stadshavens BV. niet zoals gewenst, er moesten zelfs nog diverse praktische dingen geregeld worden en bleek ook het voormalige hoofd van de havendienst niet inpasbaar in de organisatie. Maar ook bleek het personeel niet beschikte over de vereiste nautische opleidingen en was er sprake van achterstallig onderhoud en bleek de integratie van de Stichtingshaven (Westerhaven) een proces van vallen en opstaan.

Leegloop door slecht functionerende havenbedrijf

Voor de start van de Stadshavens BV. werden de havens beheerd door het havenbedrijf, en dit bedrijf kreeg veel klachten over de klantgerichtheid. Dit heeft toen geleid tot de oprichting van de Vereniging Ligplaatshouders Pekelharinghaven dat als taak kreeg alle onvrede op papier te zetten. Het onvrede liep op een gegeven moment zo hoog op dat er een leegloop ontstond en er een verlieslatende exploitatie kwam .

In 2015 trad Wijnand Baerkens aan als de nieuwe directeur van de Stadshaven BV. die direct met grote ambitie, voortvarendheid en professionaliteit aan het werk is gegaan.  Vanaf dag 1 was dit merkbaar. De Stadshavens BV. heeft klantgerichtheid direct als prioriteit 1 verheven, ging het personeel actiever toezicht houden en contact zoeken met klanten en kwam er een betere wifi-infrastructuur en verhuisde het havenkantoor naar de Pekelharinghaven.

Dit alles gaf als resultaat dat de Vereniging Ligplaatshouders Pekelharinghaven een slapend bestaan is gaan houden, de Stadsraad Medemblik tevreden is over de communicatie met de Stadshavens en dat de Stadshavens een onmiskenbare rol heeft vervuld in nieuwe initiatieven in Medemblik. De rol van trekker werd al geruime tijd gemiste in Medemblik, deze is onder Wijnand Baerkens opgepakt.

Tekst loopt door onder de foto

Foto: HBP Media

Kostendekkend

De Stadshavens BV heeft als opdracht kostendekkend te zijn, maar dit helaas nog niet helemaal gerealiseerd. De gemeente heeft duidelijk gesteld dat de overheid als eigenaar van de haven geen subsidies zal verlenen en dat de continuïteit van de haven bij voortdurende verliezen in het geding zou kunnen komen.

In 2016 heeft de Stadshavens BV een kleine winst kunnen boeken maar in 2015, 2017 en 2018 werd er verlies geboekt. Uit de evaluatie blijkt dan ook dat de organisatie niet in control is over de begroting. Wel liet de begroting 2019 een sluitend meerjarenperspectief zien.

Grootste veroorzakers van het verlies zijn de scherp gestegen personeelskosten, Stadshavens BV is van 6 naar 9 fte. gegaan en is de brug/sluisbediening niet kostendekkend. Het contract over de brug/sluisbediening loopt dit jaar af en dat schept mogelijkheden voor een nieuwe onderhandelingssituatie en dus scherper prijzen.

Vallen en opstaan

Zo mag de integratie met de Stichtingshaven (Westerhaven) worden genoemd, er waren veel hordes te nemen, de één hoger dan de andere. Zo was er absoluut geen sprake van een goede verstandhouding tussen het stichtingsbestuur en de directeur van de Stadshavens BV. en ook bemiddelingspogingen van de Raad van Commissarissen en de gemeente bracht geen verbetering. Wel is er kortgeleden een doorbraak gekomen en is er een intentieverklaring gekomen met de bedoeling om beide organisaties te gaan samensmelten tot 1 organisatie.

Maar makkelijk zal dit niet gaan, er is sprake van een groot cultuurverschil tussen beide organisaties, zit er toch een behoorlijk verschil in de financiële en onderhoudssituatie en zijn er personele knelpunten in beide organisaties.

Maar beide partijen hebben wel kenbaar gemaakt er van overtuigd te zijn van de mogelijke voordelen van integratie van de beide havens dat in 2021 moet gaan plaatsvinden.

 

 

Reageren via facebook