Medemblik Actueel.

Geen 20 maar 38 woningen op het terrein van de ijsbaan/gemeentewerf in Abbekerk.

Medemblik komt met voorontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Abbekerk’

ABBEKERK – In de kaderstellende notitie van 14 december 2017 werd uitgegaan van 20 woningen op de locatie gemeentewerf/ijsbaan, maar nu blijkt al dat dit naar verwachting niet voldoende is om te voorzien in de totale woningbehoefte van de kern Abbekerk in de komende 10 jaar.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,Door de ontwikkelingen en de besluitvorming rondom de bouw van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA), inclusief een Integraal Kind Centrum (IKC), is de mogelijkheid ontstaan voor een herontwikkeling van Het Nieuwe Bonte Paard (HNBP). De locatie van HNBP is daarom opgenomen in het plangebied van de locatie gemeentewerf/ijsbaan. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt de herontwikkeling van HNPB mogelijk tot 16 koopappartementen. De koopappartementen voor kleine huishoudens vormt een goede toevoeging aan de woningbehoefte en aan het woningbouwprogramma in Abbekerk.

Twee initiatieven

De gemeente heeft twee initiatieven ontvangen uit het dorp die worden meegenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Het eerste initiatief is van een groep jongeren die op zoek zijn naar betaalbare woningen in Abbekerk. Samen met deze groep jongeren is de gemeente Medemblik aan het kijken of dit op de huidige ijsbaan kan worden gerealiseerd, daarvoor voert de gemeente gesprekken met de beoogde ontwikkelaar om te kijken of het mogelijk is om casco’s te bouwen dit in verschillende afbouwstadia kunnen worden opgeleverd.

De tweede initiatiefnemer wil graag een vrijstaande woning direct naast het de gemeentelijke woningbouwlocatie bouwen, de gemeente is van mening dat dit een stedenbouwkundige verbetering is voor het totale plan en goed inpasbaar en daarom is dit opgenomen in een exploitatieovereenkomst.

Door deze initiatieven stijgt het aantal woningen van 20 naar 38 woningen en komt meer tegemoet aan de woningbehoefte in Abbekerk.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook