Medemblik Actueel.

Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag gaat weer vergaderen

ABBEKERK – Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de vergadering van de Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag van woensdag 4 september 2019. Deze vergadering zal worden gehouden in het Dorpshuis “De Nieuwe Haven” gelegen aan het Burgemeester P. Kromplein in Abbekerk en begint om 20.00 uur.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Vaststellen van het verslag van 5 juni 2019
 3. Rondvraag
 4. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen
  -Verzoek van de gemeente om situatietekening en schetsplan betr. botenhelling
  – Agenda en verslag van monitorgesprek kernen d.d. 11 juni 2019
  – brief gemeente betr. verkoop gronden Roskam
  – van de gemeente een persbericht inzake veilige speelplekken
  – van mevr. Lomax (jongerenwerkster) wijziging tel. nr. en emailadres
  – van mevr. Steenbergen (PW 2010) allerlei info betreffende motorcrosscentrum inclusief beantwoording politiek/technische vragen raadsleden van mevr. A. v.d. Geest (PW 2010)
  – Van Dorpswerk Noord-Holland inzake coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken”.
  – Van 4/5 mei Comité uitnodiging voor 18 september inzake viering 75 jaar bevrijding
  – Van dhr. Aarts (gemeente) stand van zaken betr. verkeersveiligheidsproblematiek
  – Van mevr. Polsma (gemeente) nieuwsbrief inzake ontwikkelingen in onze dorpen
  – Van dorpsraad Aartswoud voorbeeld zienswijze motorcrossterrein
  – Van de heer Paarlberg (Gem. Bel.) raadsvragen verkeersveiligheid
  – Van de heer Paarlberg (Gem. Bel.) raadsvragen geluidsoverlast en fijnstof A7
  – Van Inloophuis Medemblik bericht betreffende de zwemmarathon op 17 augustus
  – Van Dorpswerk NH uitnodiging voor bijeenkomst op 24 september 2019
  – Van mevr. Polsma (gemeente) uitnodiging informatiebijeenkomst 27 augustus Inzake alle nieuwbouw te Abbekerk
 5. Verkeersveiligheid
 6. Witte Kerkje
 7. Voortgang projectteams
  – Jongeren
  – Dorpshuis
  – Woningbouw
  – Verkeersveiligheid
  – Ronde tafelgesprekken middenstand/verenigingen
  – Houd Abbekerk-Lambertschaag schoon
  – Fontein
  – Ouderen
  – Botenhelling
 8. Wijk- en buurtbeheer
 9. A.E.D.
 10. Informatie vanuit het bestuur van het Dorpshuis
 11. Informatie vanuit de leden van het bestuur van de Dorpsraad
 12. Vaststellen volgende vergadering
 13. Sluiting

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook