Ontbreken duidelijk beleid oorzaak illegale bewoning recreatieparken Medemblik

MEDEMBLIK – Na het toch wel onthutsende rapport over het illegaal wonen op de recreatieparken in de gemeente Medemblik, Medemblik is 1 van de slechtst presterende gemeenten in Noord-Holland, komt de gemeente Medemblik vandaag met een verklaring.

In een reactie zegt wethouder Harry Nederpelt: ,,Als we kijken naar de primaire bestemming van een recreatiepark kunnen we kort en eerlijk zijn: er zijn op dit moment in Medemblik te veel parken waar men woont terwijl dat niet mag. De gemeente ziet de oorzaak daarvan als tweeledig. Enerzijds is er door het ontbreken van een duidelijk beleid, en anderzijds door de huidige staat van vakantieparken in de gemeente.”

Van de 21 ondervraagde gemeenten, waar in totaal 252 recreatieparken of daarmee vergelijkbare terreinen met vaste recreatieverblijven staan, waarvan 71 parken met meer dan 100 verblijven, 95 met minder dan 25 en 86 met 25 tot 100 recreatieverblijven, scoren 10 recreatieparken in Medemblik ver ondermaats.

Harry Nederpelt: “De huidige situatie is bekend, daarom loopt Medemblik voorop als het gaat om het geven van een positieve impuls op verblijfsrecreatie”. Nederpelt is voorzitter van de stuurgroep die regionaal samenwerkt om de verblijfsrecreatie van Noord-Holland Noord te verbeteren en vernieuwen. “Bungalowpark Zuiderzee bouwt op dit moment nieuwe woningen bij, vakantiepark klein Giethoorn wordt na jaren weer volgebouwd met vakantiewoningen en bij Camping Hauwert werken we als gemeente integraal samen om illegale bewoning te bestrijden. Er gebeurt dus al veel op dit gebied”. Uiteraard erkent de gemeente dat er nog een weg te gaan is, maar ziet het ook dat de vastgestelde visie op verblijfsrecreatie en het uitzettingsbeleid de toeristische ondernemers vertrouwen geeft. “Door samenwerkingen met gemeenten in de regio en onze toeristische ondernemers heb ik er alle vertrouwen in dat verblijfsrecreatie in Medemblik weer in de lift gaat zitten” aldus de wethouder.

[signoff]

Reageren via facebook