Peiling: Een kerncentale in Westfriesland….

MEDEMBLIK – De politiek in Opmeer heeft besloten om de discussie over de energietransitie en dan vooral wel of geen kerncentrale op de regionale klimaatagenda te zetten.

Onze vraag aan u: Wel of geen kerncentrale in Westfriesland. Wij zetten de voordelen en nadelen op een rijtje:

  • In een kerncentrale komt geen CO2 vrij. De in de afgelopen eeuw toegenomen uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van de huidige klimaatverandering.
  • Eén kerncentrale produceert heel veel elektriciteit.
  • De benodigde grondstof (uranium) is relatief goedkoop. Er is wereldwijd veel uranium beschikbaar.

Nadelen:

  • Bij de productie van kernenergie ontstaat radioactief materiaal. Dit afval is nog duizenden jaren gevaarlijk. Het moet dus gedurende deze lange tijd op een veilige plek, bijvoorbeeld ondergronds, opgeslagen worden. Een goede oplossing hiervoor is tot op heden nog niet gevonden.
  • Voor de productie van kernenergie is uranium nodig. Bij het delven en verwerking van uraniumerts ontstaan milieuschade en gezondheidsrisico’s voor de arbeiders.
  • Ondanks de uitvoerige veiligheidsmaatregelen bij elke kerncentrale kan bij een ernstige storing of natuurramp radioactiviteit vrijkomen. Welke gevolgen dat kan hebben, werd duidelijk bij de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima.

Toekomst van kernenergie

Onderzoekers werken aan een nieuwe generatie kernreactoren, de zogenaamde ‘gesmolten zout-reactor’ met Thorium als brandstof. Zulke centrales kunnen volgens voorstanders door hun ontwerp geen kernramp veroorzaken. Ook wordt er veel minder afval geproduceerd, dat ook nog eens veel minder lang gevaarlijk blijft. Tegenstanders zijn niet overtuigd van deze voordelen en geven aan dat het klimaatprobleem al opgelost moet worden voordat dit soort kerncentrales ver genoeg zijn ontwikkeld voor gebruik in de praktijk.(Bron: Essent)

[dyamar_poll id=”24″]

 

Reageren via facebook