Parkeergarageplannen zullen stoomtram onzichtbaar maken

MEDEMBLIK – De plannen om op de plaats van het huidige busstation in Medemblik een parkeergarage te gaan bouwen zullen ernstige gevolgen hebben voor de stoomtram Hoorn – Medemblik.

In deze plannen zal de parkeergarage een hoogte krijgen van 3,25 meter en het contour van de garage is zodanig dat deze tot op het perron van de stoomtram komt en over de spoorstraat van de stoomtram heen ligt. Door de hoogte van de parkeergarage zal de stoomtram ook volledig wegvallen aan het zicht van de bezoekers aan Medemblik.

Wij spraken met diverse mensen die (in)direct te maken hebben met deze plannen, zoals Jacco Spil van het Bakkerijmuseum die het vooral moet hebben van de toeristen die met de stoomtram en de passagiers van de boot Enkhuizen-Medemblik om het museum draaiende te houden. ,,Persoonlijk vind ik het voorstel ook een zware teleurstelling voor Medemblik; waar in elke kern keurig allerlei nieuwe voorzieningen zijn gerealiseerd zoals dorpshuizen en sportfaciliteiten mag het in Medemblik weer niet te veel kosten en wordt het historische stadsgezicht onherstelbare schade aangedaan. Het zal betrokkenen in de toekomst (opnieuw) ongelofelijk spijten dat zij voor een dergelijke optie hebben gekozen; er kan geen jarenlange stadsmarketing campagne tegenop om deze schade (en schande) te herstellen…” vertelt Jacco Spil.

Maar ook René van den Broeke, directeur van de Museumstoomtram Hoorn – Medemblik, laat zich niet positief uit over de plannen van een parkeergarage op de plaats van het busstation.

Van den Broeke: “Ondanks goedbedoelde architectonische pogingen om tot een acceptabel ontwerp te komen is een parkeergarage per definitie een object dat bijna niet in te passen valt in en dissoneert met een historische omgeving;

  • De Museumstoomtram heeft recent zeer veel tijd en geld geïnvesteerd om het stationsgebied van Medemblik kwalitatief sterk te verbeteren en passend te maken aan de directe historische omgeving met belangrijke monumenten van de gemeente Medemblik: Bonifatiuskerk, Omringdijk, Kropholler stadhuis en het Station zelf. Dit geheel van opvallende monumenten aan de noordzijde van het centrum versterkt elkaar, waardoor een bijzonder aantrekkelijke entree bestaat voor vele bezoekers van de mooie stad Medemblik. Een parkeergarage, die deels bovengronds is aangebracht, ontneemt het zicht op deze monumenten, verstoort de omgeving en is schadelijk voor de (toeristische) aantrekkelijkheid van de stad;
  • Als grootste museale / toeristische organisatie van de gemeente Medemblik is de Museumstoomtram continu bezig met productontwikkeling. Zo wordt er onderzocht om nieuwe programma’s vanuit Medemblik te ontwikkelen. Grote investeringen, zoals recent en komende winter in station Medemblik, zijn daar een voorbode van. De nieuwe perrons en ook het reeds aanwezige straatspoor (dat vanaf komende winter beter op het overige spoor wordt aangesloten) zijn belangrijke elementen om nieuwe programma’s vanuit Medemblik toe te kunnen voegen. Op basis van de voorliggende informatie lijkt of deze inspanningen bijna achteloos teniet te worden gedaan.

De Museumstoomtram pleit voor het kiezen van een veel duurzamere oplossing: buitendijks parkeren. Zoals u weet, heeft de Museumstoomtram in de afgelopen winter beide perrons verbeterd, verlengd en ook aan de westzijde een overpad over het spoor toegevoegd. Hierdoor is op initiatief van de Museumstoomtram al een sterk verbeterde route richting de bestaande buitendijkse parkeerplaats ontstaan. Als de gemeente Medemblik aanhaakt door het aanbrengen van een trap of hellingbaan de dijk op, wordt deze route op een eenvoudige doch effectieve wijze afgemaakt.

Deze oplossing hebben wij ook aangedragen in diverse overleggen met de gemeente Medemblik, maar zien wij helaas niet terug in de voorliggende voorstellen. De extra te lopen afstand bedraagt slechts 130 meter, ofwel ongeveer 1,5 minuut lopen!

Ondertussen maakt de Stadsraad Medemblik zich druk over de zoveelste commissievergadering die over dit onderwerp aankomende donderdagavond gaat worden gehouden. Ook zij zijn fel tegenstander van het plan om een parkeergarage te bouwen waar nu het busstation is. De Stadsraad zegt dat het niet is uit te leggen dat er een busstation moet verdwijnen omdat de projectontwikkelaar van ‘Medemblik aan Zee’ anders zijn plannen niet kan uitvoeren. De Stadsraad zegt dat er goedkopere oplossingen zijn, 1 van deze oplossingen is de aanbouw van het oude stadhuis weg te halen en daar parkeerruimte te gaan creëren. Maar dat er nu ook eindelijk eens iets wordt besloten, anders is het straks 2024 en staat er nog niets.

Donderdagavond 20 juni zal er een speciale commissievergadering worden gehouden in het gemeentehuis te Wognum waar zal worden gepraat over de mogelijke komst van een parkeergarage. Tijdens deze commissievergadering zullen ook diverse insprekers het woord gaan voeren.

[signoff]

Reageren via facebook