Medemblik Actueel.

Komt Netflix naar Agriport A7?

MIDDENMEER – De geruchten gaan al vanaf 2018 toen vergunning werd aangevraagd voor Project Nimble die o.a. zorgt voor doorvoer van Netflix. Door de reusachtige groei van Netflix is de vraag naar datacenters enorm toegenomen en dus lijkt Agriport A7 in beeld te zijn gekomen om na Microsoft en Google ook een Netflix datacenter te gaan bouwen.

De gemeente Hollands Kroon heeft op Agriport A7 al 1 grote datacenter van Microsoft maar een tweede is in aanbouw (Google) en er zijn nog zeker 2 andere grote datacenters opkomst. Nu blijkt dat het stroomnet de explosieve groei van het dataverkeer niet aankan, niemand heeft zich ooit echt verdiept in het stroomverbruik van de datasector, noch de gevolgen voor de energietransitie.

Op de 70Ha grond die Nimble eerder aankocht wordt op dit moment het datacenter van Google gebouwd maar die gebruikt niet de volledige 70ha. zodat er ruimte overblijft voor Nible om daar het datacenter van Netflix te gaan bouwen.

Forum voor Democratie zet vraagteken bij explosieve groei dataverkeer en energie-afname

Twee Staten-leden van Forum voor Democratie in de Provincie Noord-Holland zijn hier nu op gesprongen en willen van de verantwoordelijke gedeputeerde weten of TenneT wel in staat is om genoeg energie te leveren aan de huidige datacenters en die in de (nabije) toekomst gaan worden gebouwd.

Maar ook willen zij weten of de Provincie als pro-actief bestuur er mee bekend is dat ook andere datareuzen als Amazon, Netflix, Facebook en Oracle belangstelling hebben in Agriport A7 als locatie voor hun datacenters.

Het liefst zien beide Statenleden dat nast wind- en zonneparken ook naar andere energiebronnen moet worden gekeken als energieleverancier voor de datacenters op Agriport A7 en hoe het zit met het hergebruik van de restwarmte die de datacenters genereren.

Ondertussen is duidelijk geworden dat alleen al het datacenter van Google net zoveel energie verbruikt als 140.000 huishoudens..

Buren Hollands Kroon boos over nog meer datacenters en verdere uitbreiding Agriport++

In het plan Agriport ++ gaat Hollands Kroon er vanuit dat er een grote vraag naar datacenters van tussen de 70 tot 260 hectare. Waarbij wordt aangegeven dat de vraagraming voor de regio De Kop uitgaat van een ecnomisch impulsscenario, waarin een flinke ambitie is vervat met bijbehorende ruimtevraag, dit scenario is in strijd met het rapport ‘Ruimtebehoevende werklocaties Noord-Holland Noord.”.

Wethouder Samir Bashara van Hoorn schrijft in een reactie aan Hollands Kroon: ,,Wij hebben zorgen over de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van dit profiel. Verder lezend in het ontwerp gebiedsplan staat namelijk (citaat): de focus van de ontwikkeling van Agriport A7 is gericht op het bij elkaar brengen van activiteiten uit de agribusiness en logistieke ketens. Deze clustering resulteert in minder ‘voedselkilometers’ voor producten geteeld in de Kop van NoordHolland en biedt kansen voor het aanhaken van andere sectoren. Dit laatste heeft onder meer geresulteerd in de vestiging van grote datacenters. De in het gebied specifieke condities maken de Wieringermeer zeer aantrekkelijk ten opzichte van andere locaties. De ruime kavels, de ligging aan de A7 en het robuuste watersysteem maken het, naast het dataknooppunt voor datacenters, ook aantrekkelijk voor andere grootschalige (AGRI ++) aan de agrarische sector gekoppelde ontwikkelingen”.

Bashara verwacht wel degelijk dat er concurrentie met de overige bedrijfsterreinen in de regio gaat ontstaan.. ,,Gezien de recente vestiging van datacenters kan toch moeilijk tot “activiteiten uit de agribusiness en logistieke ketens” worden gerekend,” gaat Bashara verder.

Kassen tot aan de Lely

Het plan van Hollands Kroon om nog meer ruimte vrij te maken voor de glastuinbouw maar ook voor enorme datacentra’s is Siem Zeilemaker(Progressief Westfriesland)  volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Wijzend op de plannen waarin duidelijk staat vermeld dat straks tot aan het Lelygemaal glastuinbouw mogelijk wordt gemaakt.

Siem Zeilemaker:  ,,Dat er veel gebeurt in de Wieringermeer en dat we daar niet altijd blij mee zijn is een understatement. Voorbeelden zijn de Ambtenaar en de Vuilstort. Maar nu is er een gebiedsplan Wieringermeer gepresenteerd waar de honden geen brood van lusten en dan vooral het feit dat er helemaal geen overleg met Medemblik is geweest.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook