Medemblik Actueel.

Algemeen

Uitbreidingplannen Vliegveld Lelystad in de knel door uitspraak Raad van State

MEDEMBLIK – De Raad van State, Nederlands hoogste bestuursrechter, heeft uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), een uitspraak dat verregaande gevolgen kan hebben voor de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad.

In de uitspraak zegt de Raad van State: ,,Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

Toestemming vooraf…

Het PAS bevat de basis om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen of aanleg van wegen. Aan de andere kant bevat het PAS tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Het PAS loopt daarbij dus vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij ‘vooraf’ toestemming aan nieuwe activiteiten.

… mag niet, want dat is in strijd met Europese natuurwetgeving

In mei 2017 stelde de Afdeling bestuursrechtspraak vragen aan het Europese Hof van Justitie over het PAS, omdat zij twijfelde of het programma voldoet aan de voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn. Het Europese Hof oordeelde in november 2018 dat ook bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen die in dat programma zijn opgenomen, vooraf vast moeten staan. Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan. Omdat het PAS niet aan die voorwaarde voldoet, mag het niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt. Bovendien wordt in het PAS ook toestemming voor activiteiten gegeven op basis van maatregelen in natuurgebieden die nodig zijn voor het voorkomen van achteruitgang van die gebieden. Ook dat mag niet. De conclusie is dat de onderbouwing van het PAS niet deugt. De Afdeling bestuursrechtspraak zet daarom een streep door de vergunningen voor veehouderijen die in de uitspraak van 29 mei 2019 aan de orde zijn en waarbij gebruik is gemaakt van het PAS.

De twee uitspraken hebben geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn en die dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten. Die vergunningen blijven gewoon gelden. Maar daarnaast liggen er bij de Afdeling bestuursrechtspraak en bij de rechtbanken ook nog andere zaken over het PAS. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn dat er op dit moment zo’n 180, waaronder voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. Die zaken zijn aangehouden in afwachting van de uitspraken van vandaag en zullen nu weer verder worden behandeld. Het is de bedoeling zo snel mogelijk, al in juni, duidelijkheid te bieden over de natuurvergunningen voor veehouderijen. Zo wordt er vandaag al uitspraak gedaan in elf andere veehouderijzaken, naast de tien zaken die in de twee uitspraken over het PAS aan de orde zijn. De afhandeling van zaken over bestemmingsplannen zal wat langer duren.

Tegenstanders uitbreidingsplannen vliegveld Lelystad blij met uitspraak Raad van State

Robert Tieskens van de Actiegroep Red de Veluwe laat in een eerste reactie weten dat dit een ferme duim omhoog is voor het milieu en een flinke tegenslag voor de minister en haar plannen met vliegveld Lelystad. In deze plannen is namelijk gebruikgemaakt van PAS en daar heeft de Raad van State nu een fikse streep doorgezet. Tieskes is van mening dat de minister nu een nieuwe vergunning moet aanvragen. Zodra de minister een nieuwe vergunning gaat aanvragen zullen de diverse tegenstanders direct in protest gaan met de uitspraak van de Raad van State in de hand. ,,De minister moet de Europese milieuregels volgen en die zegt dat kwetsbare natuurgebieden niet mogen worden beslast met meer stikstof dan nu het geval is,” zegt Tieskens.

Tieskens ziet het nog niet gebeuren dat de gewenste opening van vliegveld Lelystad in 2020 gaat worden gehaald. Volgens Tieskens gaat het nog een lange procedure worden.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook