‘Medembliks Model’ voor handhavers en Boa’s voldoet prima

MEDEMBLIK – In een motie van PWF, VVD, GemeenteBelangen, BAMM, PvdA en PW2010, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken op welke wijze de veiligheid van de handhavers en toezichthouders op straat beter gegarandeerd kan worden, zodat zij tijdens conflicten op een snelle en eenvoudige wijze contact kunnen opnemen met de politie om te komen assisteren.

Toezichthouders en handhavers moeten veilig hun werk kunnen doen

Het college vindt het belangrijk dat de handhavers en toezichthouders veilig hun werk kunnen doen. Op dit moment is de telefoon de lifeline. Zij hebben goed contact met de wachtcommandant van de politie. Zij melden zich aan zodra ze aan het werk gaan en melden zich af als de dienst erop zit. Wij hebben gesproken met de handhavers en toezichthouders en de politie. De handhavers en toezichthouders zijn tevreden over de manier zoals het nu is geregeld. De politie geeft aan dat C2000 er niet voor zorgt dat de politie (veel) sneller ter plaatse is bij incidenten. De gemiddelde wachttijd is nu 15 minuten. Ook met C2000. Daarnaast  heeft zich de afgelopen 5 jaar één incident voorgedaan waarbij de handhavers en toezichthouders zich dusdanig onveilig voelde dat politie assistentie noodzakelijk was.

De handhavers en toezichthouders zijn erop getraind om een stap terug te doen bij conflicten. Het trainen van deze vaardigheden is een continu proces. Onlangs hebben de Boa’s nog een training gevolgd over dit onderwerp. Op het moment dat de situatie verandert en het noodzakelijk is om de lifeline van handhavers en toezichthouders uit te breiden, pakken wij dit direct op. In de huidige situatie is verandering van de lifeline niet noodzakelijk en voldoet het ‘Medembliks Model’.

Mocht het aantal incidenten tegen de handhavers en toezichthouders stijgen dan zal het college direct maatregelen gaan nemen. Uit welke acties deze maatregelen bestaan laat het college niet weten.

[signoff]

Reageren via facebook