100% van de hondenbelasting wordt besteed aan hond gerelateerde kosten

MEDEMBLIK – Dit blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Tjeu Berlijn(VVD) die van het college wilde weten hoeveel euro er dit jaar daadwerkelijk besteed wordt ten behoeven aan de honden en de eigenaren.

In 2018 is afgesproken dat de gemeente Medemblik alleen het bedrag dat daadwerkelijk besteed wordt aan hondgerealiteerde onderwerpen in rekening mag worden gebracht aan de eigenaren van honden, dit hield in dat in 2018 er al een verlaging van de tarieven heeft plaatsgevonden. Één van die onderdelen waar geld naar toegaat is de hondenpoepzuiger die door de gemeente rijdt en aan het maken van beleid. Een ander onderdeel zijn de afvalcontainers waar de plastic zakjes in moeten worden gedeponeerd.

Ook de jaarlijkse externe inhuur van een controleur die tenminste 1/3 deel van de gemeente controleerd of iemand wel ondenbelasting betaald kost geld, gemidddeld 8000 euro per jaar, afgelopen jaar heeft deze controleur een kleine 7500 huisbezoeken afgelegd.

[signoff]

Reageren via facebook